Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Utdanningsutvalget

Utvalget er et rådgivende organ for ledelsen i saker knyttet til det helhetlige kvalitetsarbeidet, årsrapport og tiltaksplan på institusjonsnivå.

Utvalget har ansvar for vedlikehold, oppfølging og videreføring av kvalitetssikringssystemet, og skal bidra til utvikling av en kultur for kvalitetsforbedring.

Høgskolen har også lokale studiekvalitetsutvalg (SKU) på hver avdeling.

Medlemmer 2016/17

Prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik (leder)
Prodekan for utdanning AL Nina Grieg Viig
Prodekan for utdanning AHS Mildrid Haugland
Prodekan for utdanning AIØ Ove Jan Kvammen
Faglig ansatt AL Ruth Ingrid Skoglund
Faglig ansatt AHS Elisabeth Beisland
Faglig ansatt AIØ Geir Omar Berland
Student AL Mia Sofie Swang
Student AIØ Malin Olivia Skarbø Sjåstad
Student AHS: ikke oppnevnt ennå
Student SP Eigil Hole Lønning

Varamedlemmer

Faglig ansatt AL Aslaug Furholt
Faglig ansatt AHS Nina Rydland Olsen
Faglig ansatt AIØ Per Thorvaldsen
Student AL Pia Oline Lilleskare Lunde
Student AIØ Sjur Herheim

Møter

Utdanningsutvalget skal ha ca ett møte i måneden. Høsten 2016 blir det møter: 22.9., 27.10., 24.11.

Seksjon for utdanning er sekretariat.

Mandat

Utdanningsutvalget skal:

 • bidra til å utvikle høgskolen som utdanningsinstitusjon og være et rådgivende organ for høgskolens ledelse og høgskolestyret i spørsmål som gjelder høgskolens forbedringsarbeid knyttet til utdanningskvalitet, studie- og utdanningstilbud, inkludert internasjonalisering.
 • gi råd i spørsmål om strategisk satsing og prioritering innenfor høgskolens samlede studietilbud, og etablering av nye gradsstudier
 • sikre bruk / oppfølging / videreutvikling / vedlikehold av høgskolens kvalitetssystem relatert til utdanningskvalitet og bidra til utvikling av kultur for kvalitetsforbedring
 • sikre arbeidet med studie- og programutvikling, som omfatter inntakskvalitet (rekruttering), rammekvalitet, utdannings-/programkvalitet (inkl. pedagogisk kvalitet), resultat- og relevanskvalitet
 • sikre felles regler og retningslinjer som vedrører utdanningskvalitet og foreslå endringer / justeringer som for eksempel:
  • eksamensreglement
  • lærings- og vurderingsformer
  • læringsutbytte (kvalifikasjonsrammeverket)
  • mal for studieplan / fagplan
  • rapporteringsrutiner m.m.
 • bidra til at internasjonalisering / den internasjonale dimensjon er integrert i alle studier ved høgskolen for å styrke kvalitet og relevans i utdanningene og utvikling av internasjonalt orienterte fagmiljø
 • følge opp evalueringer og tilfredshetsmålinger som angår utdanningskvalitet - foreslå tiltak / utarbeide tiltaksplaner
 • bidra i arbeidet med årsrapport og årsplan innenfor området utdanning og internasjonalisering, i samsvar med styringskalenderen
 • stimulere til samarbeid og erfaringsutveksling vedrørende utdanningskvalitet med andre institusjoner, samt følge med på den internasjonale utvikling innenfor området