• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Kontakt oss

Presserom

Sentralbord

Telefon sentralbord: 55 58 75 00
Faks: 55 58 77 89 (Utdanningsseksjonen/opptakskontoret)
E-post: post@hib.no

Sentralbordet er åpent hverdager kl. 08.00–15.00.

Adresser

Besøksadresse

Nygårdsgaten 112, Bergen

Ekspedisjonen er åpen hverdager kl. 08.00–14.00.

Oversikt over åpningstider på alle høgskolens avdelinger.

Postadresse

Postboks 7030, 5020 Bergen

E-fakturaadresse

NO974652366

Fakturaadresse

Høgskolen i Bergen - fakturamottak
Postboks 363 Alnabru
0614 Oslo

Fakturaer i PDF-format sendes til einvoices.hib@bscs.basware.com

Organisasjonsnummer

974652366

Studenthenvendelser


Opptakskontoret

Telefon: 55 58 75 04 kl 10.00–11.30 og 12.00–14.00
E-post: opptak@hib.no
Besøksadresse: Nygårdsgaten 112

Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag
Telefon: 55 58 59 99
E-post:videreutdanning@hib.no

Avdeling for lærerutdanning
Studentekspedisjon
Telefon: 55 58 75 00 (velg 1)
Besøksadresse: Landåssvingen 15, 5096 Bergen

Avdeling for helse- og sosialfag
Studentekspedisjon
Telefon: 55 58 75 00 (velg 2)
Besøksadresse: Møllendalsveien 6, 5009 Bergen

Avdeling for ingeniørutdanning
Studentekspedisjon
Telefon: 55 58 75 00 (velg 3)
Besøksadresse: Nygårdsgaten 112

Søk etter tilsette

Einingar

Hjelp

Dataproblem?

Ved problem med semesterregistrering, semesteravgift, StudentWeb, brukarkonto, passord og liknande, ta kontakt med studentekspedisjonen på studiestaden. Er du ikkje på studiestaden, ring sentralbordet 55 58 75 00.

Sjå også IT-tenesta sine nettsider for bruksrettleiingar og hjelp.

For problem med våre nettsider, kontakt webmaster.

Gløymt passord?

Studentar skal kontakte studentekspedisjonane for å få nytt passord. Ta med legitimasjon.

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet med din henvendelse, og klikk på 'Send melding'.

Førespurnaden gjeld:

(meir informasjon hos Seksjon for kommunikasjon)

 

Sist endret: 21.08.2013