Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Tiri Beate Bergesen Schei

Førsteamanuensis, AL-Musikkseksjonen

Tiri Bergesen Schei har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, humanistisk fakultet. Tittel på avhandlingen: Vokal identitet. En diskursteoretisk analyse av profesjonelle sangeres identitetsdannelse (2007). Schei har cand. philol-grad fra Høgskolen i Bergen, med hovedfag i musikkpedagogikk, samt faglærereksamen og vokalpedagogisk eksamen fra Bergen Musikkonservatorium (1982). I stipendiatperioden 2002-6 var hun ett år doktorgradsstudent ved Harvard University, Department of Music, GSAS http: www.gsas.harvard.edu programs_of_study music.php Schei er en av initiativtakerne til opprettelsen av Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies(GRS) http: www.uib.no rs grieg hvor HiB er en av eierinstitusjonene. Hun er medlem av «Scientific Advisory Board» i GRS.

Underviser i

Schei har siden 2002 arbeidet ved musikkseksjonen, Griegakademiet, HiB avdeling for lærerutdanning, hvor hun underviser i musikkpedagogikk, hovedsakelig på masternivå. Hun underviser også musikkdidaktikk på grunnutdanningen og dirigerer Jentekoret ved Høgskolen i Bergen.

Forskar på

Hun forsker på danningsprosesser og identitetsutvikling, for tiden konkretisert i barnehageforskning. Hun har vært leder av Foreningen Musikk fra livets begynnelse http: www.musikkfralivetsbegynnelse.no Hun har bred erfaring som både utøvende sanger, kordirigent og lærer i ulike skoleslag, blant annet 13 år ved musikklinjer på videregående skoler i Harstad, Tromsø og Bergen. Pågående prosjekter: • Prosjektleder for Fra kunst til språk – språkstimulerende tiltak med utgangspunkt i kunstopplevelser – og erfaringer rettet mot flerspråklige førskolebarn. Oppdragsforskning fra Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole. • Førskolebarns selviscenesettelser i barnehagen. En studie av identitetsprosesser. Delprosjekt i NFR-prosjektet «Barnehagen som danningsarena», som ligger under det strategiske forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet (2009 - 2018). • Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena – samarbeid om kompetanseutvikling. Oppdragsforskning fra Hordaland fylkeskommune, utdanningsavdelingen. Pilotprosjekt 2012.

Se alle publikasjoner og prosjekter i CRIStin