Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

HiB kjøper aksjer i Greenstat

Høgskolen i Bergen kjøper 100 000 aksjer i Greenstat AS. Selskapet går inn for å bli en pådriver for bærekraftig energi og teknologi.

Greenstat har sitt utspring i Christian Michelsen Research (CMR) i Bergen, og Høgskolen i Bergen (HiB) var tidlig ute med å gi støtte til etablering av prosjektet. Greenstat gjennomfører nå en emisjon, og styret ved Høgskolen i Bergen vedtok 10. mars å gå inn med 150 000 kroner gjennom å kjøpe 100 000 aksjer.

– Vi vurderer Greenstats satsing på «det grønne skiftet» som særdeles relevant og faglig interessant, forteller forskningsdirektør ved HiB, Gro Anita Fonnes Flaten.

– Å støtte utviklingen av dette selskapet er for oss en naturlig konsekvens av høgskolens strategi for inneværende periode, der samspill med samfunnslivet og næringer i vår region står sentralt. På denne måten ønsker vi å stimulere til at både forskere og studenter får ta del i interessante FoU-prosjekter og studentoppgaver på phd-, master og bachelornivå, påpeker hun.

Gjennom sitt tildelingsbrev til Høgskolen i Bergen i 2016, har Kunnskapsdepartementet gitt høgskolen fullmakt til å eie aksjer i selskaper som er av faglig interesse for institusjonen. Midlene høgskolen bruker til aksjekjøpet vil bli dekket av overskuddet fra oppdragsfinansiert aktivitet, slik tildelingsbrevet krever.

Les strategien for Høgskolen i Bergen 2016–2020

Se styresak 039/16