Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Jon Hoem og Lars Nyre

Lyd i bevegelse

En dame går rundt i Foajéhagen med hodetelefoner på. Inne står to menn og prøver å skjule at de observerer henne. Hva holder de på med?

De to mennene er Lars Nyre fra UiB og Jon Hoem fra Senter for nye medier ved HiB. Om de lykkes i å skjule at de observerer informantene sine, klarer de i alle fall ikke å skjule entusiasmen for prosjektet sitt.

Det er intet mindre enn grunnforskning som utføres her, slår Lars Nyre fast. Bakgrunnen er et nytt lydmedium som Senter for nye medier har utviklet.

Tester ut lokativt lydmedium

Kvinnen i Foajéhagen er en av 42 informanter som har sagt seg villig til å teste ut det nye mediet i et forskningsprosjekt. Før hun blir sluppet ut i hagen, får hun bare vite at hun skal utforske hele Foajéhagen ved hjelp av lyd.

Basert på hvor hun beveger seg i hagen, spilles ulike lyder av i hodetelefonene. Miljølyder, lyder fra togstasjon og bruddstykker fra ulike samtaler utgjør hovedelementene, og hver person skaper sitt eget lydbilde basert på sine egne bevegelser i rommet.

Appen som styrer det hele heter «Tilhører» og er utviklet av Johannes Ringheim og Jon Hoem ved Senter for nye medier. Den er et såkalt lokativt lydmedium. Det betyr at lydbildet blir satt sammen ut fra hvor brukeren befinner seg, forklarer Jon Hoem.

– Vi forsøker å undersøke det vi kaller "mikrolokalisering", der nettopp muligheten til å la brukeren påvirke et ganske komplekst lydbilde gjennom forflytning skiller dette mediet fra andre former for innspilt lyd, forteller Hoem.

– Vi ser for oss mange forskjellige muligheter, for eksempel undervisning, men vi er fortsatt i en tidlig fase når det gjelder hvordan vi best formidler med denne teknologien.

Forsker på opplevelsen av mediet

Her kommer nettopp forskningsprosjektet godt med. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og Senter for nye medier ved HiB har funnet sammen gjennom UH-nett Vests faggruppe for IKT og medier.

– Prosjekter er jo ofte enten et utviklingsprosjekt eller et forskningsprosjekt. Men her har vi muligheten til å forske på et utviklingsprosjekt, og det kan gi oss verdifull informasjon om hvordan mediet oppleves for brukerne, sier Lars Nyre.

Prosjektet tester blant annet to ulike versjoner av appen, der den ene gir et rikere lydbilde. Målet er å teste om de to oppleves forskjellig, og i så fall på hvilken måte.

Tilbakemeldingene hittil er i alle fall positive. De aller fleste synes dette gir en rik lydopplevelse som de gjerne vil ha mer av.

Behov for nytenkning

– Det blir stadig vanligere å høre på lyd via hodetelefoner og mobiltelefoner. Dette åpner for å tenke helt nytt omkring hva som kan bli fremtidens "radio", sier de to.

Nyre knytter dette til arbeidet med å etablere Media City Bergen og Bergen Journalism Lab.

– I de siste tiårene har mediene blitt mer og mer markedsorientert. Som forskere har vi det privilegiet at vi forholde oss fritt til denne utviklingen. Vi kan tenke mer langsiktig.

– Det er allerede krise i deler av mediebransjen. Snart blir det krise i radiobransjen også. Kanskje kan vi være med på å utvikle løsninger for framtiden. Det er i alle fall lov å håpe, sier Nyre.