Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Kva kan vi hjelpe med?

Høgskolen i Bergen har eit breitt samarbeid med både offentleg og privat sektor.

Utdanning på oppdrag

Høgskolen leverer kurs og studium på oppdrag, og hjelper deg med å tilpasse studiet etter behova til verksemda di. 

Les meir om kurs og studium på oppdrag.

Forsking og utvikling

Ved Høgskolen i Bergen er mellom anna Senter for nyskaping aktivt med på å fremje koplingar mellom FoU-institusjonar, næringsliv og offentlig sektor i Hordaland. Senteret har ein sentral rolle i VRI Hordaland, som er Forskningsrådets satsing på regional forsking og innovasjon.

Studentoppdrag

Studentar ved Høgskolen i Bergen kan skrive bachelor- og masteroppgåver for oppdragsgjevarar i samfunns- og næringsliv. Dette er særleg vanleg ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag.

HiB for flyktningar

Høgskolen i Bergen bidreg både til å ruste det norske samfunnet og mottaksapparatet for aukande migrasjon og til å kvalifisere nye flyktningar for utdanning og arbeid i Noreg. 

Les meir om arbeidet for flyktningar.