Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Lokalt og regionalt samarbeid

Høgskolen i Bergen samarbeider tett med næringsliv og offentlig forvaltning for å fremme regional kompetanseutvikling.

Vi samarbeider med andre høgskoler og universiteter på Vestlandet i nettverkssamarbeidet UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet), og er også med i Utdanning i Bergen.

Utdanning tilpasset lokalt næringsliv

Bachelor- og masterprogrammene ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag er tilpasset behovene til det lokale næringslivet. 

Den første ingeniørutdanningen i Norge som handler spesifikt om drift og vedlikehold av havbunns-installasjoner opprettet HiB i 2007 i tett samarbeid med subsea-industrien i Hordaland. Etter næringens ønske, ble det nye bachelorprogammet innen undervannsteknologi lokalisert til Straume i Fjell kommune. I 2013 opprettet HiB en tilsvarende ingeniørutdanning i Florø i samarbeid med næringslivet der, og i 2015 startet vi opp i Kristiansund.

På forespørsel fra BKK har Høgskolen i Bergen også opprettet et deltidsstudium for montører i BKK som ville videreutdanne seg til ingeniører. 17 montører fullførte utdanningen i 2013, og kan nå kalle seg for ingeniører.

Samarbeidsprosjekter med Bergen kommune

Bergen kommune og Hordland fylkeskommune er blant høgskolens fremste samarbeidspartnere.

Hvert studieår blir ca en million kroner fordelt til prosjekter som fremmer samarbeid og bidrar til å utvikle praksisfeltet som læringsarena for studentene innen helse- og sosialfag. Utviklingsmidlene går til samarbeidsprosjekter mellom Bergen kommune og Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen i Bergen.

Mer om uviklingsmidler til samarbeidsprosjekt mellom høgskolene og Bergen kommune

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

De ulike yrkesgruppene innen helse- og sosialfag yter tjenester til pasienter og brukere med sammensatte behov. Sammen skal alle profesjonene bidra til å løse ulike problemstillinger gjennom sitt fags kunnskap. Å starte et tverrprofesjonelt samarbeid allerede i studietiden er derfor viktig for å utvikle den nødvendig samarbeidskompetansen som man trenger i arbeidslivet. 

Avdeling for helse- og sosialfag legger til rette for tverrprofesjonell samarbeidslæring i utdanningen gjennom felles undervisning, samarbeid i praksis, internasjonale kurs og nasjonalt samarbeid.

Felles løft for kunstfagene

Samspel Hordaland er en samarbeidsallianse mellom ulike institusjoner og sektorer som ønsker å styrke humaniora og kunstfagene på alle utdanningsnivåer i regionen vår, fra barnehage til universitet.

Felles forskningsinnsats og kompetanseutvikling

Høgskolen i Bergen har etablert Senter for omsorgsforskning, vest sammen med flere samarbeidspartnere i vestlandsregionen. 

Senter for nyskaping spiller en nøkkelrolle for den regional kompetanseutviklingen gjennom å fremme nyskapende samhandlingsprosjekter mellom FoU-miljø, næringsliv og offentlig sektor.