Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Våre samarbeidspartnere

Høgskolen i Bergen samarbeider med næringsliv og offentlig forvaltning for å fremme regional kompetanseutvikling, og har også et utstrakt og mangfoldig samarbeid med institusjoner i og utenfor Norge.

Lokalt og regionalt

Høgskolen i Bergen samarbeider med andre høgskoler og universiteter på Vestlandet i nettverkssamarbeidet UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet). Vi er også med i Utdanning i Bergen og Samspel Hordaland.

Bergen kommune og Hordland fylkeskommune er blant høgskolens fremste samarbeidspartnere. Ett av mange eksempler på dette, er at ca en million kroner blir fordelt hvert studieår til samarbeidsprosjekter mellom Bergen kommune, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen i Bergen. Prosjektene bidrar til å utvikle praksisfeltet som læringsarena for studenter innen helse- og sosialfag. Mer om utviklingsmidler til samarbeidsprosjekter mellom høgskolene og Bergen kommune

Nasjonalt og internasjonalt

Høgskolen i Bergen deltar aktivt i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk. Vi har blant annet koordineringsansvar for Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog (Forpro) og Profesjonsetisk nettverk

Internasjonalt har vi koordineringsansvar for Teacher Education Network (TEN) og Nordic Network for Music Education (NNME).

Vi har også utstrakt forsknings- og utdanningssamarbeid med en rekke institusjoner utenfor Norge, blant annet East China Normal University og Beijing Sports University i Kina, University of California Berkeley og Harvard University i USA, University Centre of Vila Velha i Brasil, Cape Peninsula University of Technology i Sør-Afrika og Kilimanjaro Christian Medical Hospital i Tanzania.

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Høgskolen har et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) som skal bidra til å videreutvikle Høgskolen i Bergen som regional, nasjonal og internasjonal utviklingsaktør innen utdanning, forskning og nyskaping.