Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Praksisopplæring faglærerutdanning i drama og anvendt teater

Informasjon til praksislærere og ledere om praksisopplæring i faglærer-/bachelorutdanning i drama. Høstsemesteret 1. studieår er i tillegg et valgfag for grunnskolelærerstudenter.

Studieplan, emneplaner og informasjon om praksis

Informasjon om studiet

Studieplan

Retningslinjer for praksis

Avtaler, økonomi og planlegging

På siden for avtaler, økonomi ogplanlegging har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.

Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen

Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen er et rådgivende organ som skal sikre at praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom praksisskolene og høgskolen.