Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Praksis - Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Informasjon til praksislærere, skoleledere og faglærere. Her finner du retningslinjer for praksis, vurderingsskjema og informasjon om avtaler, økonomi og samarbeidsutvalg.

Informasjon om praksis

Første år i masterutdanningen i fysisk aktivitet og kosthold i et skolmiljø består av fire emner på 15 studiepoeng hver. Utdanningen består av to studieretninger: Studieretning for fysisk aktivitet og studieretning for mat og helse.

I første studieår har studentene tre felles emner og ett emne knyttet opp mot egen studieretning. I forbindelse med sistnevnte skal studentene gjennomføre 15 dager praksis.

Nærmere informasjon om studiet og praksis finner du i retningslinjene for praksis

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler og økonomihar vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.

Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen

Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen er et rådgivende organ som skal sikre at praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom praksisskolene og høgskolen.