Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Praksis - master i undervisningsvitenskap

Informasjon til praksislærere og skoleledere

Studieplan, emneplaner og informasjon om praksis

Første år i masterutdanningen i undervisningsvitenskap består av fire emner på 15 studiepoeng hver. I forbindelse med emnene "Lærerarbeid" og "Flerfagsdidaktikk" skal studentene gjennomføre til sammen 15 dager praksis, fordelt med 6 dager i høstsemesteret og 9 dager i vårsemesteret.

Rammer og informasjon om praksis finner du i:

I tillegg til praksisopplæringen, deltar studentene som tar matematikk fordypning i et samarbeid med en lærer i grunnskolen. For mer informasjon om samarbeidet, se

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler og økonomi har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.

Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen

Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen er et rådgivende organ som skal sikre at praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom praksisskolene og høgskolen.