• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Faglige sentre

Høgskolen har opprettet faglige sentre med forankring på hver sin avdeling. De jobber med forskning om nye tema og bygger opp kunnskapsbaser. Nettverksbygging står også sentralt og sentrene styrker samhandlingen med samfunns- og næringsliv.

Hvert senter har en senterleder med både faglig og administrativt ansvar.

Sentrene har egne styringsgrupper med både interne og eksterne medlemmer. De skal sikre at viktige beslutninger som gjelder utviklingen av sentrene er drøftet i et eget organ.

Sist endret: 22.02.2012