• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Forskning og utvikling

Vi driver med forskning, utdanning og formidling innen kunnskapsbasert praksis

Nordisk konferanse om implementering

logo Nordic Conference on implementation of evidence-based practice

3. og 4. februar 2015

Nordisk konferanse om implementering av kunnskapsbasert praksis.

Les mer her

Anne Britt Vika Nilsen

Mangler partner - venter med barn

Mangel på passende partner er den viktigste årsaken til at mange venter med å få barn. I tillegg spiller familiebakgrunn og egne holdninger inn for når man velger å stifte familie ifølge ny forskning.

Irene Langengen nettverkskonferanse 2014

Gode arbeidsmetoder for å jobbe kunnskapsbasert

Hvordan kan vi finne gode arbeidsmetoder for å jobbe kunnskapsbasert? Dette var tema da 140 helsearbeidere møttes til nasjonal nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis 31. mars og 1. april.

Anne Britt Vika Nilsen

Å vente med barn

Anne Britt Vika Nilsen disputerer fredag 21. mars for doktorgraden med avhandlingen “Factors associated with having the first baby at an advanced age".

Birgitte Graverholt

La bestemor bli på sykehjemmet

Vi legger vi inn sykehjemsbeboere på sykehus langt hyppigere enn i andre land, selv om mange kunne fått like god behandling på sykehjemmet. Det viser ny forskning ved HiB.

Birgitte Graverholt

Stor variasjon i akutte sykehusinnleggelser mellom sykehjem

Birgitte Graverholt disputerer fredag 28. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Ingrid Onarheim Spjeldnæs

Disputerer om familieverdier hos ungdom i Sør-Afrika

Ingrid Onarheim Spjeldnæs disputerer 12. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

nettstudie_kunnskapsbasert

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis på nettet

Kvalitet og pasientsikkerhet er nødvendig for trygge og gode helsetjenester. Likevel viser studier at helsetilbudet som pasienten mottar ikke alltid samsvarer med gjeldende retningslinjer og anbefalinger. Et nytt nettstudie skal sette helsearbeidere i stand til å redusere gapet mellom anbefalt og reell praksis.