• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Forskning på omsorgstjenester

Tverrfaglig og praksisnær forskning for omsorgssektorens utfordringer!

Se våre prosjekter

International Care Research conferEnce

Bergen

Welcome to the International Care Research Conference in Bergen 14th of May 2014.

Read more

Rom for omsorg

Rom for omsorg?

Hvilket rom er det for omsorg i dagens helsevesen? Dette er hovedspørsmålet i en ny bok hvor det rettes et kritisk blikk på omsorgens vilkår, relasjoner og omgivelser.

gammel mann

Vil du presentere ditt prosjekt?

Den 22.- 23.oktober arrangeres den fjerde nasjonale konferansen om omsorgsforskning. Temaet i år er "Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene". Dersom du ønsker å presentere et prosjekt innenfor forskning eller utvikling på konferansen kan du sende inn ditt sammendrag innen 1. mai.

Mann i trappeoppgang

Seminarrekke om omsorgsforskning

Fire torsdager utover våren blir flere prosjekter innen temaet omsorgsforskning presentert i en seminarrekke. Prosjektene skal ende ut i ulike typer publikasjoner.

Anne Kristin Hatlelid

Skal forske på effektar av kvardagsrehabilitering

Kommunar i heile landet skal i gang med å innføre ein ny modell som skal trene brukarar av heimepleien til å bli meir sjølvhjelpne. No skal det forskast på dei menneskelege og økonomiske effektane av metoden.

Birgitte Graverholt

La bestemor bli på sykehjemmet

Vi legger vi inn sykehjemsbeboere på sykehus langt hyppigere enn i andre land, selv om mange kunne fått like god behandling på sykehjemmet. Det viser ny forskning ved HiB.

solstrand

Konferanse om Morgendagens omsorg

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, Fylkesmannen i Hordaland, KS og Senter for omsorgsforskning Vest arrangerer sin årlige konferanse 31 . mars til 1. april, denne gangen på Solstrand hotell og med temaet «Morgendagens omsorg». Meld deg på nå!

Nordlys

Vestnorsk forskningsstudie på internasjonal forskningskonferanse i Tromsø

Den vestnorske implementeringsstudien MEDCED, ledet av Senter for omsorgsforskning Vest, ble presentert ved tre ulike arenaer på den internasjonale aksjonsforskningskonferansen CARN i Tromsø i begynnelsen av november.