• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Forskning og utvikling

Senterets mål er å bidra med forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid for kunstfagene i barnehage, skole, høyere utdanning og kulturfeltet.

Årsmelding

Årsmelding 2011-2012

Les årsmeldingen fra Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon her.

Les her

Bøker

Bokomslag - Gå til mauren

Gå til mauren.

Goga, Nina

Forsidebilde av boken "Teater som danning"

Teater som danning

Eriksson, Mjaaland Heggstad og Rasmussen (red.)

Forsidebilde av boken "Teater som danning"

Literature for the English classroom

Birketveit and Williams (eds.)

Se alle bøker

Lærer i klasserom - elev med opprakt hånd

Høgskolens første doktorgrad er godkjent

NOKUT har godkjent at HiB får opprette doktorgradsstudium innenfor danning og didaktiske praksiser.

Bokomslag til Steffen Kvernelands Munch

Nominasjonar til Kulturdepartementets prisar for barne- og ungdomslitteratur

For bokåret 2013 er til saman 31 forfattarar, illustratørar, oversetjarar og teikneserieskaparar nominerte i sju kategoriar. Førsteamanuensis Tone Birkeland er juryleiar i år også, og held pristalen 6. mars i Oslo.

Bokforside Gå til mauren

Boktipset: Gå til mauren

Boken 'Gå til mauren. Om maur og danning i barnelitteraturen' tar for seg et omfattende og variert utvalg barnelitterære tekster der maur opptrer. Forfatteren Nina Goga er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Bergen.

Eirik Birkeland, leder av Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen

Kunstfagene utenfor PISA-virkeligheten

- Det er ikke satt navn på at vi kanskje har et kunstfagproblem, i likhet med et realfagsproblem i norsk skole, sier Eirik Birkeland, leder av Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen. Han var invitert til SEKKKs forskningseminar nylig.

Damebein med fiskenettstrømper

Kjønn og identitet på spill i musikkundervisningen

Hvis læreren bestemmer at Per skal danse og Lise skal spille trommer, står det ikke så mye på spill for 8. klassinger i forhold til kjønn, seksualitet og identitet - enn om ungdommene får velge selv.

Stipendiat Silje Valde Onsrud

Disputas - Silje Valde Onsrud

Silje Valde Onsrud disputerer tirsdag 26.11. 2013 for ph.d.-graden med avhandlingen: «Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering»

Aslaug Nyrnes 2013

Humanistisk forsking krev langsam tid

Krafta i humaniora ligg i heile uttrykksregisteret - språk, dans, drama, musikk, kunst og handverk. Samfunnet treng dei humanistiske faga, sjølv om ein ikkje alltid kan måle resultata av dei i kvantitative storleikar, meiner Aslaug Nyrnes.