• Tekststørrelse: a a a
 • Skriv ut

Tjalve Madsen

Tjalve Madsen

Stilling: Høgskolelektor/prodekan
Utdanning/ tittel: Høgskolelektor
Kontor:  
Adresse: Landåssvingen 15, 5096 Bergen
Telefon:

55 58 59 80

Epost: tjalve.madsen@hib.no
Cristin: Produksjon

Tjalve Gj. Madsen har lærerutdanning fra Høgskolen i Bergen 1983, cand.polit grad med hovedfag fra NLA (I retning en begrunnet og kvalifisert skolevurdering) fra 1992. Han har jobbet 17 år i grunnskolen som lærer/øvingslærer og 10 år i allmennlærerutdanningen som pedagogikklærer. Madsen har hatt en rekke kurs innen temaene skoleutvikling, veiledning, vurdering, klasseledelse og IKT og læring.

Forskingsinteresser:

 • Elev-/studentvurdering  - med særlig fokus på mappevurdering
 • Digitale mapper
 • IKT og læring. Bruke av læringsplattformer i høyere utdanning.
 • Læringsmiljø og klasseledelse

Pågående prosjekter:

 • Pedagogisk bruk av digitale tavler
 • Golem-prosjektet, (HiO, NLA, HiB).
 • Bruk av Itslearning som kommunikasjonsverktøy mellom høgskole og praksisfeltet, HiB - AL.
 • Lærende Nettverk, IKT-implementering i grunn og videregående skole, ITU/UFD.
 • Digitale mapper i høyere utdanning, (Nettverksuniversitetet).
 • Prosjekt høgskolepedagogikk, (HiB).

Utvalgte publikasjoner og presentasjoner:


Artikler:

Dysthe, O., Engelsen, K.S., Madsen, T.G., Wittek, L. (2008).  A theory based discussion of assessment criteria; the balance between explicitness and negotiationBalancing Dilemmas in assessment and Learning in Contemporary Education. Ed. Anton Havenes og Liz McDowell. London, Routledge.

Madsen, T.G. (2008). 4 selvfølgeligheter om mappevurdering? Digitale mapper. Norgesuniversitetet. (Under trykking)

Madsen, T.G. (2006). Bergsdalen grendaskole – rolle og funksjon i forhold til lokalmiljø og næringsliv. Bergsdalsprosjektet. http://home.hib.no/ansatte/tma/Bergsdalen/index.htm

Madsen, T.G. (2006) Gode kunnskaper - hva er det?   Mappemetodikk med fokus på det kvalitative innhold i elevmappene. Bedre skole nr. 4 2006. Oslo

Madsen, T.G. (2005). Vurderingskriterier og mappemetodikk, Red. Hammer, A.E., Hole, G.O. Mappemangfold - HiB. Tidsskriftserie nr. 1/2006, Bergen

Madsen, T.G. (2003). Internasjonale erfaringer med mapper og mappevurdering i lærerutdanning. Red. Dysthe, O., Engelsen, K.S.  Mapper som pedagogisk redskap. Abstrakt forlag . Oslo

Konferansebidrag:

EDEN, Lisboa 2008. Learning managment systems in Norway.

Hordalandskonferransen 2008. Hvordan kan vi gjøre skolene til enda bedre læringsarenaer?

Digital hverdag 2008, Bergen. Læringsplattform som pedagogisk verktøy.

EARLY - 2004, Beyond Intuition. Between ideal and reality A student perspective on criteria in portfolio assessment (med Dysthe O., Engelsen, K.S. og Otnes, I.)

EDEN, Budapest 2004. Moving from Good Intentions to Reality. Implementing ICT in Teacher Education.

Debatt:

PC-er i norske klasserom. http://www.forskning.no/artikler/2008/april/180223

Pedagogisk medisin med bivirkninger - PALS.  http://www.bt.no/meninger/kronikk/article313927.ece

Oppdragelse uten sannhet. http://www.fritanke.no/upload/2008-/pdf/fri_tanke_0208.pdf

Pedagogen: Fri fra konfesjon. http://www.human.no/templates/Page____1594.aspx

 

 

Sist endret: 30.08.2012