• Tekststørrelse: a a a
 • Skriv ut

Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet


Prosjektledere: Førstelektor Gerd Grimsæth
Førstelektor Bjørg Oddrun Hallås
Prosjektperiode: 2010 – (pågående)
Cristin: Produksjon

 

Mål

Forskningsprosjektet «Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet» utforsker modellen Lesson Study som et verktøy for systematisk forbedring av undervisningspraksisen i en lærergruppe.

Om prosjektet

Det er behov for forskningsbasert innsikt i lærerarbeid som profesjonsvirksomhet. Lesson Study er en modell for systematisk forbedring av undervisningspraksisen. Modellen innebærer at lærere samarbeider om planlegging, gjennomføring og analyse av undervisningstimer. I modellen er interaktivitet sentralt, altså syklusen som består i å gjennomføre, forbedre og prøve på nytt. Lesson Study handler om utvikling av egen profesjonalitet for å forbedre elevenes læring (Fernandez, 2008). Professor Thorolf Krüger er tilknyttet prosjektet.

Prosjektet inngår i HiB, AL sitt strategiske forskningsprogram Lærerprofesjonalitet under Senter for Utdanningsforskning (SUF).

 

 

 

Status

Forskningsaktiviteten består av innsamling av data, analyse og publiseringer.
Resultater fra prosjektet har ført til:

 • Presentasjon på konferanse
 • 2 artikler i ulike fagtidsskrift
 • 1 kronikk i BT
 • 1 fagbok
 • 3 artikler som er under utarbeidelse til nivå 1 tidsskrift
 • 1 DVD

Samarbeid

Universitetet i Stockholm v/professor Inger Eriksson

Publiseringer

 • Grimsæth, Gerd. Lesson study - en modell for bruk i utvikling av veiledningsamtalen med nyutdannede lærere. FoU-seminar - Regionalt nettverk for nyutdannede lærere - UH-nett Vest; 2013-05-06 HIB
 • Grimsæth, Gerd. Gården som en av skolens læringsarenaer.. Tenk nytt! Om velferd, omsorg og utdanning i naturbaserte næringer; 2013-04-09 - 2013-04-10 HIB
 • Hallås, Oddrun; Grimsæth, Gerd; Subba, Lok. Lesson Study - en modell for utvikling av undervisningspraksisen. FoU-konferansen AL; 2013-04-09 - 2013-04-10 HIB
 • Hallås, Oddrun; Grimsæth, Gerd; Subba, Lok. Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet. Presentasjon av modellen Lesson Study.. FoU-konferansen på AL; 2013-04-09 - 2013-04-10 HIB
 • Grimsæth, Gerd. Kan bruk av modellen "Lesson Study" bidra til en profesjonell utvikling av praksisopplæringen?. Seminar for praksislærere; 2013-03-13 - 2013-03-14 HIB
 • Grimsæth, Gerd. Skolen - inn på tunet!. Nationen 2013 s. 26- HIB
 • Grimsæth, G. (2013). Undervisningspraksisens muligheter. Kan lærerens undervisningspraksis redusere relasjons- og atferdsproblemer? Spesialpedagogikk (1).
 • Grimsæth, G. & Hallås, O. (2013). Undervisningspraksis. Profesjonalitet i skolen. Oslo: Gyldendal Akademiske.
 • Hallås, B.O og Stokke, A.(2013). Svømmeundervisningen ut av badelandene! I: Aftenposten. 28.06.13.
 • Hallås, B. O. (2012). Skolen flytter ut. Bergens Tidende, kronikk 04.10.12
 • Grinde, B. H., Hallås, B.O. & Grimsæth; G.(2012). Lesson Study. DVD. Høgskolen i Bergen.
 • Hallås, B. O., Grimsæth, G. & Grinde, B. H. (2012). Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet. Regional konferanse: Læring gjennom praksissamarbeid; Høgskolen i Bergen.
 • Grimsæth, G. & Hallås, O. (2011). Når lærere ønsker å utvikle egen undervisningspraksis. Bedre Skole, nr. 2, s. 82-85.

 


Sist endret: 11.02.2014