• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Ledige stillinger

Høgskolen i Bergen skal være en utdannings- og forskingsinstitusjon som legger vekt på kunnskapsutvikling, nyskaping, kultur og livslang læring. Høgskolen skal eie og tilby en profilert kompetanse som er søkt av studenter og etterspurt av samfunns- og næringsliv. Høgskolen skal prioritere profesjonsutdanning, og forsking og utviklingsarbeid som støtter denne virksomheten.

Høgskolen i Bergen ønsker flere faglig dyktige medarbeider innen for ulike arbeidsområder. Vil du være med på laget?

Stilling Søknadsfrist
Høgskolelektor i engelsk (to vikariat)21.4.2014
Høgskolelektor i engelsk litteratur (vikariat)21.4.2014
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i mat og helse27.4.2014
Idrett - høgskolelektor - vikariat 27.4.2014
Førsteamanuensis/førstelektor - sykepleiefag27.04.2014
Førsteamanuensis / førstelektor - sykepleiefag27.04.2014
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen prosjekt- og byggeledelse /infrastrukturfag01.05.2014
Rådgivar, Administrasjon01.05.2014
Førstkonsulent - Studieadministrativt kontor04.05.2014
Førstekonsulent - Studieadministrativt kontor04.05.2014
Førstekonsulent - Studenttorget04.05.2014
Rådgjevar - Studiekvalitet04.05.2014
Webutvikler - vikariat 04.05.14
Førstekonsulent administrasjon04.05.14
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i matematikkdidaktikk (Kompetanse for kvalitet) - to midlertidige stillinger i inntil 100%4.5.2014
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i matematikkdidaktikk - inntil to midlertidige stillinger i 100%4.5.2014