Etter- og videreutdanningEVO faglig påfyll

Fleksible videreutdanninger går på deltid, og passer for deg som vil studere ved siden av jobb. De fleste studiene er nettbasert med samlinger, og noen er rene nettstudier. Vi har studier innenfor alle våre fagområder: helse- og sosialfag, lærerutdanning, ingeniør- og teknologifag, økonomi og administrasjon, og medie- og kommunikasjonsfag.

Er du leder for en bedrift eller organsisasjon? Du kan også bestille våre studier på oppdrag.

Kontakt

Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag
Tlf.: 55 58 59 99
E-post: videreutdanning@hib.no

Les om søknadsprosedyren og praktisk info om studiestart og overnatting.

Videreutdanninger for pedagogisk personell

Oppstart
Innføring i engelsk for grunnskolen, del 1 Høst 2014
Engelsk språk og kultur, del 2 Høst 2014
Adferdsvansker Høst 2014
Tilpasset opplæring - spes.ped for ungdom Høst 2014
Tilpasset opplæring - spes.ped for barn Høst 2014
Matematikk for småskoletrinnet (1-4) Høst 2014
Norsk for småskoletrinnet (1-4) Høst 2014
Karriereveiledning Høst 2014
Skrivetolk Høst 2014
Tegnspråk 1 Høst 2014
Syn for lesing og læring, emne 1 Høst 2014
Synsnevrologi og synspedagogisk metode, emne 2 Høst 2015 - informasjon kommer
Undervisning av minoritetsspråklige i grunnopplæring for voksne Høst 2014
Idrettspsykologi Vår 2015
Mediefag Oppstart
Digital fotografering Høst 2014 og vår 2015
Digital kompetanse Høst 2014 og vår 2015
Kommunikasjonsarbeid Høst 2014 og vår 2015
Kreativ webdesign Høst 2014 og vår 2015
Multimediejournalistikk Høst 2014 og vår 2015
Økonomi- og ledelsesfag Oppstart
Bedriftsøkonomisk analyse Høst 2014
Total kvalitetsledelse Høst 2014
Lean ledelse Høst 2014
Prosjektledelse Høst 2014
Human resource (HR) management Høst 2014
HMS-kultur og ledelse: Beredskaps - og kriseledelse Høst 2014
HMS-kultur og ledelse: Kommunikasjon og læring Høst 2014 og vår 2015
HMS-kultur og ledelse: Ledelse og endring

Høst 2014

HMS-kultur og ledelse: Verktøy i HMS-arbeidet Vår 2015
HMS-kultur og ledelse: Prosjektoppgave Vår 2015
Prosjektstyring-planspesialisering Vår 2014
Bygg- og jordskiftefag Oppstart
Ansvarlig søker Høst 2014
Landmåling etter matrikkelloven Vår 2014
Helse- og sosialfag Oppstart
Familieterapi og systemisk praksis, 60 sp - trinn 1+2 Høst 2014
Familieterapi og systemisk praksis - trinn 2, 30 sp Høst 2014
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie Høst 2014
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern Høst 2014
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie Høst 2014
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie Høst 2014
Klinisk sykepleie: Stomisykepleie Høst 2014
Klinisk sykepleie: Uroterapi Høst 2014
Kunnskapsbasert praksis

Vår 2015

Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige Vår 2015
Vold og traumatisk stress Høst 2014

Studier for lærere innen Kompetanse for kvalitet

Kurs og etterutdanning

Høgskolen tilbyr kurs og etterutdanning på bestilling innenfor alle våre kompetanseområder:

  • lærerutdanning
  • ingeniør- og teknologifag
  • økonomi og administrasjon
  • helse- og sosialfag
  • medie- og kommunikasjonsfag

Kontakt Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag for mer informasjon.

Vilkår og angrerettskjema

Sist endret: 23.04.2014