• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Spørsmål og svar om opptak Studenter på Festplassen


Når får jeg svar?

Jeg husker ikke passordet til nettsøknaden min

Hva er hovedopptak og suppleringsopptak?

Hvilke regler gjelder for poengberegning?

Må jeg være kvalifisert for opptak?

Hvilke krav stilles til dokumentasjon?

Når er studiestart?

Kan jeg bytte studiested?

Jeg kan ikke møte til skolestart - hva gjør jeg?

Hva er Ledige studieplasser (Restetorget), og hvordan fungerer dette?

Kan jeg reservere plassen min til neste år?

Hvor kan jeg gjøre fagvalg til lærerutdanningen?

Dersom noen ikke møter til første skoledag, kan jeg møte opp og få plassen?

Jeg har studert ved en annen høgskole. Kan jeg fortsette utdanningen ved HiB?

Når får jeg svar på søknaden min?

Det nasjonale opptaket for grunnutdanninger er klart 20. juli hvert år. Ved å logge deg på med brukernavn og passord på nettsidene til Samordna opptak, vil du kunne se resultatet av opptaket.

Jeg husker ikke passordet til nettsøknaden min.

Gå inn på www.samordnaopptak.no. Her får du veiledning om hvordan du skal gå fram for å få nytt passord.

Hvor kan jeg gjøre fagvalg til lærerutdanningen?

Er du tatt opp som student ved lærerutdanningen 5.–10. trinn, må du følge instruksene i svarbrevet du mottar elektronisk på din nettsøknad hos Samordna opptak. Fagvalget skal gjøres innen 26. juli. Studenter på utdanningen for 1.-7. trinn har allerede gjort valget under søknad til Samordna opptak.

Se mer informasjon om fagene du kan velge mellom.

Dersom du ikke svarer innen fristen, blir du plassert på fag med ledig plass.

Hva er hovedopptak og suppleringsopptak?

Resultatet av hovedopptaket er klart 20. juli. Suppleringsopptak kjøres for å fylle opp studier hvor det fremdeles er ledige plasser etter dette. For studier som fylles opp i hovedopptaket vil det ikke være aktuelt med suppleringsopptak.

Søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få (elektronisk) svar i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Dersom du får endret din plass på ventelisten, vil dette bli lagt ut på din nettsøknad hos Samordna opptak. Hvis du får nytt tilbud i suppleringsopptaket, mister du automatisk den tidligere tildelte studieplassen.

Til enkelte studier kan det foretas ytterligere lokale etterfyllingsopptak fra ca. 5. august.

Hvilke regler gjelder for poengberegning?

Hos Samordna opptak søker man i ulike kvoter. Kvote for førstegangsvitnemål er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål og som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret. I denne kvoten teller bare skolepoeng.

I ordinær kvote konkurrerer man med konkurransepoeng. Det vil si at alderspoeng og tilleggspoeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole og høyere utdanning regnes med.

Kvote for førstegangsvitnemål Ordinær kvote
Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10) Skolepoeng (inkludert forbedringer og nye fag)
+ Realfagspoeng + Tilleggspoeng for høyere utdanning, førstegangstjeneste eller folkehøgskole
+ Språkpoeng + Alderspoeng
= Skolepoeng = Konkurransepoeng

Samordna opptak sine nettsider finner du informasjon om hvordan du regner ut poengene dine. Her kan du også finne poenggrenser for opptaket i 2012.

Må jeg være kvalifisert for opptak?

Ja, søkere som ikke har dokumentert at de er studiekvalifiserte vil ikke bli med i opptaket. De vil heller ikke få tilbud om studieplass, uavhengig av om studiet blir fylt opp eller ikke.

For å være kvalifisert for opptak til et gitt studium, må generelle og spesielle opptakskrav være bestått, og saksbehandlende institusjon må ha tilgang til dokumentasjon på dette. 

Det er ikke anledning til å ta opp igjen fag man har strøket i parallelt med høyere utdanning. Betinget opptak gis bare i særskilte tilfeller, for eksempel hvis man har vært syk på eksamen. 

Hvilke krav stilles til dokumentasjon?

All innsendt dokumentasjon skal være av god og lesbar kvalitet, i A4-format, ensidig, og uten stifter, lim eller lignende. Hvis dokumentasjonen ikke har god nok kvalitet til at den kan brukes som vurderingsgrunnlag i opptaket, kan du bli bedt om å sende inn ny dokumentasjon.

Du er selv ansvarlig for at dokumentasjonen er korrekt, og du kan bli bedt om å forevise original dokumentasjon ved studiestart. Uriktige eller misvisende opplysninger kan medføre at du mister retten til å fullføre utdanningen din. Forsøk på forfalskninger vil alltid bli politianmeldt, og rammes av straffelovens § 182.

Jeg kan ikke møte til skolestart. Hva gjør jeg?

Alle nye studenter MÅ møte til studieregistrering enten første skoledag eller dagen etter (avhenger litt av hvilke studier de skal inn på). Dersom søker ikke møter til denne registreringen, mister vedkommende skoleplassen.

Dersom søker ikke kan møte, må skriftlig søknad sendes opptakskontoret snarest. Dokumentasjon på fravær må legges ved søknaden. Høgskolen godkjenner kun fravær der hvor tungtveiende grunner kan dokumenteres. Ferie er ikke regnet som en tungtveiende grunn. Mer informasjon om dette finnes i studiestartheftet som sendes til alle nye studenter i startpakken.

Hva er Ledige studieplasser (Restetorget), og hvordan fungerer dette?

Restetorget har nå skiftet navn til Ledige studieplasser. Liste over ledige studieplasser blir lagt ut på Samordna opptak sine nettsider den 19. juli, og du kan søke fra og med den 20. juli klokken 09.00.

Ledige studieplasser er åpen både for de som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass, kan du fra og med 20. juli registrere inntil 10 studieønsker på nettsøknaden din.

Når du takker JA til et tilbud på Ledige studieplasser, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass.

Kan jeg få reservere plassen min til neste år?

Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.a., og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til opptakskontoret på HiB, ikke til Samordna opptak.

Husk at du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass!

Dersom noen ikke møter til første skoledag, kan jeg møte opp og få plassen?

Dersom det blir nødvendig med supplering, enten fordi søkere trekker seg eller fordi de ikke møter til første skoledag, følger høgskolen ventelistene. Det har derfor ingen hensikt å møte opp personlig ved studieregistreringene for å skaffe seg en skoleplass. Dette er en meget utbredt oppfatning, men er altså ikke korrekt.

Jeg har studert ved en annen høgskole. Kan jeg fortsette utdanningen ved HiB?

Dersom du har startet utdanningen din ved en annen høgskole, kan du søke om å få fullføre studiet hos oss. Mer om overflytting og innpass.

Er det fremdeles noe du lurer på?

Se Samordna opptak.

 

Sist endret: 05.03.2013