• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Slik søker du

Lurer du på hvordan du søker opptak til våre studier? Bachelor- og årsstudium søker du elektronisk gjennom Samordna opptak.

Høgskolen tilbyr også et bredt spekter av studier der du søker direkte til oss gjennom vår lokale søknadsweb.

Du kan også søke om overflytting, opptak til enkeltemner eller melde deg opp til privatisteksamen. Søknad sendes direkte til avdelingen du vil studere ved.

  • Samordna opptak - Opptak til dei fleste grunnutdanningar
  • Søknadsweb - Opptak til mastergradsstudier, etter- og videreutdanningar, halvårseiningar, yrkesdykkerutdanning, forkurs og realfagkurs
  • Fritak / Overflytting - Opptak dersom du har starta utdanninga di ved ein annan høgskule.
  • Studierett enkeltemne - Opptak til enkeltemne med ledig kapasitet
  • Privatist - Eksamensrett utan studierett
  • Restetorget - Ledige studieplassar (kommer i juli)

Du bør også kjenne til

Sist endret: 05.03.2013