• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Bioingeniør

Bachelor i bioingeniørfag

Bioingeniør analyserer biologisk materiale ved medisinske laboratorier.

Jakter på bakterier

Det kjekkeste med å utdanne seg til bioingeniør, er å kunne analysere biologisk materiale og forstå virkningene ulike stoffer har i kroppen, mener Gunnar Kornberg.

Les intervjuet

På samme måte som forrige århundre stod i fysikkens tegn, har det blitt spådd at vi i dette århundret vil se en enorm utvikling innen biologi. Den bioteknologiske utviklingen har vært formidabel de senere årene, og man forventer å finne kurer for mange sykdommer i årene som kommer.

Bioingeniøren har ansvar for det daglige analysearbeidet i medisinske laboratorier, og analyserer biologisk materiale som blodprøver og andre vevsprøver. Mange bioingeniører har også direkte pasientkontakt ved blodprøvetaking.

Hvor får du jobb?

Bioingeniører arbeider på ulike medisinske laboratorier, de fleste i helsevesenet. Du må derfor like å arbeide med og for andre mennesker. Andre bioingeniører arbeider i forskningslaboratorier, innenfor veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk industri, salg eller med undervising.

Utdanningen

Bioingeniørfag rommer flere ulike disipliner innenfor laboratoriemedisin og er i stadig utvikling. Instrumentene som blir brukt i laboratoriene er svært avanserte. Du vil lære å mestre teknologien og samtidig opparbeide deg god kunnskap om de vanligste analysemetodene innen medisinsk diagnostikk.

Utdanningen kvalifiserer til autorisasjon som bioingeniør i henhold til lov om helsepersonell. Utdanningen danner også grunnlag for ulike masterstudier, som for eksempel Master i teknologi innen innovasjon og entreprenørskap ved HiB.

Det er en fordel å ha Kjemi 1 fra videregående skole som grunnlag for studiet og for å gjennomføre utdanningen.

Praksis

Bioingeniører skal etter endt utdanning inneha både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. I tillegg til den teoretiske undervisningen og interne laboratoriekurs, får du praksisundervisning med veiledning på sykehuslaboratorier. Her får du anledning til å bli kjent med den seneste utviklingen innen laboratorieinstrumentering.

Du får anvende dine medisinske, tekniske og metodiske kunnskaper og medvirke til å stille riktige diagnoser og overvåke ulike former for behandling. Slik ivaretar bioingeniøren en del av den totale pasientomsorgen.

Utveksling

Utdanningen har samarbeidsavtaler med bioingeniørutdanninger i Sverige, Danmark og Finland. I tillegg samarbeider vi med universitetet Eötvös Loránd, Budapest (Ungarn), Harvard University, Boston (USA), University of Pennsylvania, Philadelphia (USA) og Cape Peninsula University of Technology, Cape Town (Sør-Afrika). Dette gir deg gode muligheter for utveksling, og du kan søke om å utføre bacheloroppgaven ved disse studiestedene i 6. semester.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Gry Sjøholt
Telefon: 55 58 72 24
E-post: Gry.Sjoholt@hib.no

Instituttleder Ove Kvammen
Telefon: 55 58 76 18
E-post: Ove.Jan.Kvammen@hib.no

Institutt/program

Institutt for bio- og kjemiingeniørfag, Avdeling for ingeniør- og økonomifag

Database oppdatert: 11.04.2014