Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Kompetanse for kvalitet

Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Er du lærer i skolen og trenger du å styrke kompetansen din i enkelte fag?  Ordningen Kompetanse for kvalitet er opprettet for å gi lærere i skolen videreutdanning. Målgruppen er alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen, videregående opplæring og lærere som underviser voksne i grunnopplæringen. 

Om ordningen

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden (se liste over studietilbud), og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/ regionale tilbud».

For studietilbud innen matematikk og naturfag dekker Staten 75% av vikarkostnadene. Lærers andel 25 %, som er bruk av egen tid. For andre studietilbud dekker Staten 60% av vikarkostnadene, skoleeier 15 % og resten er lærers andel – bruk av egen tid. Eller du kan søke om stipendordning år for lærere der du kan få kr 100.000 i stipend for å ta en videreutdanning (30 sp.) i prioriterte fag, spesielt matematikk. Les om ordningen

Viktige datoer:

1. februar - 1.mars
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
Innen utgangen av april: Frist for Udir på å fordele søkere

Hvordan søke studieplass på ett av våre studietilbud innen ordningen:

- Sjekk tilbudene og plukk ut de som er aktuelle for deg - Ta kontakt med rektor og diskuter mulighetene du har for videreutdanning - Registrer søknaden din på udir.no/videreutdanning  innen 1.mars (søknadsweb åpner 1.februar)

Etter 1. mars sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til de respektive skoleeiere ( kommune, fylkeskommune, private eiere)  De er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres.

Nye studietilbud!

Nå kan du også søke studieplass innen Mat & Helse og Tegnspråk. Begge tilbudene dekker 1.-10.trinn. For Tegnspråk vil vi rullere tilbudene mellom 1-er og 2-er nivå. Fra høsten 2016 vil vi tilby Tegnspråk 1, mens Tegnspråk 2 blir tilbudt studieåret 2017/18»