Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Innpass/overflytting

Dersom du har starta utdanninga di ved ein annan høgskule, kan du likevel fullføre studia dine hos oss.

Du har to alternativ:

  • Overflytting: Du kan søkje direkte til den avdelinga ved høgskulen du ønskjer å studere ved.
  • Nytt opptak: Du kan søkje om opptak til 1. år på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og deretter søkje innpass på grunnlag av eksamenar du har avlagt ved andre høgskular. Ulike studiemodellar vil føre til at du må rekne med å bruke lengre tid enn normert for å fullføre utdanninga.