Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Ørjan Høyvik
Ørjan Høyvik har målt gassutslipp på de nye hybridbussene som turnerer sentrum-Kronstad på linje 9. Han er sisteårs masterstudent i energi med spesialisering i termiske maskiner. Foto: Marthe Berg-Olsen.

Masterstudent og motorforsker

Med finurlig måleutstyr og sandsekker som passasjerer, har energimasterstudent Ørjan Høyvik kjørt buss frem og tilbake i Bergen by.

Ørjan Høyviks semesteroppgave går ut på å sammenligne forbruk og utslipp mellom en hybridbuss og en tilsvarende mer tradisjonell gassbuss. Å måle utslipp fra kjøretøy i vanlig trafikk er nybrottsarbeid og krever avansert teknologi.

– Jeg har vært med på forberedelsene før målingene, den praktiske biten underveis og analysen av dataene som vi fant i etterkant. Det har vært veldig interessant og jeg har fått bruke mye av det jeg har lært i utdanningen, sier Ørjan.

Han føler seg heldig som har fått være med på et prosjekt som er så relevant for utdanningen og hva han ønsker å jobbe med senere.

Motormaster

Forskningen på gassmotorene er på oppdrag fra Skyss og HOG Energi, og prosjektet er ledet av førsteamanuensis Lars Magne Nerheim. Oppdragsgiverne ville vite om hybridbussene leverer slik som lovet – at utslippene er lavere enn for vanlige busser.

– Hybridbussen klarte seg ganske bra. Den ble målt til å ha ca. 20 prosent lavere gassforbruk enn den tradisjonelle gassbussen, sier Ørjan Høvik.

Bussprosjektet er et forprosjekt til Ørjans masteroppgave. Den dreier seg også om motorer som går på naturgass. Denne gangen på større motorer – for eksempel til cruiseskip.

– Det er spådd at utslippskravene for metan skal bli strengere. Det betyr at produsentene må utvikle nye motorer som møter de fremtidige kravene, sier han.

Ørjan undersøker om man kan reduserer metanutslippet ved å justere på parametere som tenningstidspunkt, blandingsforhold mellom luft og brennstoff og last.

Jobbmuligheter i Bergen

Energimasteren styres av både Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. Undervisningen foregår begge steder.

– Det er mange interessante fag, og vi har dyktige forelesere – både interne og gjesteforelesere, sier Ørjan.

– Hva vil du jobbe med når du er ferdig?

– Jeg håper at jeg havner i nærheten av en stempelmotor av ett eller annet slag! I Bergen er det en motorfabrikk og flere firmaer som driver med vedlikehold. Bergen er jo en shippingby, og rederier har gjerne behov for folk som kan drifte og vedlikeholde motorene på skipene sine, sier han.