Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bioingeniør

Bachelor i bioingeniørfag

En bioingeniør analyserer biologisk materiale og vurderer kvaliteten på arbeidet. Hovedmålet med laboratoriearbeidet er å framskaffe prøveresultater som bidrar til å stille diagnoser, vurdere effekten av behandling og fortelle om pasientens prognose.

Den bioteknologiske utviklingen har vært formidabel de senere årene, og man forventer å finne kurer for mange sykdommer i årene som kommer. På samme måte som forrige århundre stod i fysikkens tegn, har det blitt spådd at vi i dette århundret vil se en enorm utvikling innen biologi.

Bioingeniører benytter til tider svært avansert instrumentering ved analyse av biologisk materiale, som blodprøver og vevsprøver. På den annen side har mange bioingeniører også direkte pasientkontakt ved blodprøvetaking, opplæring og veiledning av ulike pasientgrupper.

Hvor får du jobb?

Bioingeniører har ansvar for analysearbeid i ulike medisinske laboratorier. Bioingeniøren arbeider selvstendig og samarbeider med leger og annet helsepersonell. Du må derfor like å arbeide med andre mennesker. Andre bioingeniører arbeider i forskningslaboratorier, innenfor veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk industri, salg, eller med undervisning.

Utdanningen

Bioingeniørfag rommer flere ulike disipliner innenfor laboratoriemedisin og er i stadig utvikling. Instrumentene som blir brukt i laboratoriene er svært avanserte. Du vil lære å mestre teknologien og samtidig opparbeide deg god kunnskap om de vanligste analysemetodene innen medisinsk diagnostikk. Kvalitetssikring av analyseresultater er en viktig del av bioingeniørens arbeid.

Utdanningen kvalifiserer til autorisasjon som bioingeniør i henhold til lov om helsepersonell. Utdanningen danner også grunnlag for ulike masterstudier, som for eksempel master i innovasjon og entreprenørskap ved HiB eller master i helsefag for radiografer og bioingeniører.

Det er en fordel med Kjemi 1 fra videregående skole som grunnlag for opptak til studiet og gjennomføring av utdanningen. Du bør være vaksinert mot turberkulose (BCG) før du starter på studiet. Mer informasjon finner du her.

Praksis

Bioingeniører skal etter endt utdanning inneha både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. I tillegg til den teoretiske undervisningen og interne laboratoriekurs, får du praksisundervisning med veiledning på sykehuslaboratorier. Her får du anledning til å bli kjent med den seneste utviklingen innen laboratorieinstrumentering.

Du får anvende dine medisinske, tekniske og metodiske kunnskaper og medvirke til å stille riktige diagnoser og overvåke ulike former for behandling. Slik ivaretar bioingeniøren en del av den totale pasientomsorgen.

Utveksling

Utdanningen har samarbeidsavtaler med bioingeniørutdanninger i Sverige, Danmark og Finland. I tillegg samarbeider vi med universitetet Eötvös Loránd, Budapest (Ungarn), Harvard University, Boston (USA), University of Pennsylvania, Philadelphia (USA) og Cape Peninsula University of Technology, Cape Town (Sør-Afrika). Dette gir deg gode muligheter for utveksling, og du kan søke om å utføre bacheloroppgaven ved disse studiestedene i 6. semester.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

R1/(S1+S2)
og enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For andre spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Irene Nygård

Telefon: 55 58 76 12

E-post: Irene.Nygard@hib.no

Instituttleder Geir Martin Førland
Telefon: 55 58 76 23
E-post: Geir.Martin.Forland@hib.no

Finn flere studietilbud