Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Barnehagelærerutdanning med vekt på Natur, helse og bevegelse

Barnehagelærer

Barnehagelærerstudiet gir deg kompetanse og erfaring til å arbeide med barn og medarbeidere i en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling. Utdanningen gir deg kompetanse på barns lek, sosial, motorisk og kognitiv utvikling. Den gir deg også forutsetninger for godt samarbeid med kolleger, fagpersoner og barnas foresatte.

Hvor får du jobb?

Utdanningen kvalifiserer til pedagogisk arbeid med barn i barnehagen. De fleste barnehagelærere arbeider i barnehager. Andre aktuelle arbeidsplasser kan være døgninstitusjoner for barn, skolefritidsordning eller kommunal administrasjon.

Utdanningen

Barnehagelærerutdanningen er bygd opp omkring flerfaglige kunnskapsområder. De to første studieårene inneholder 20 sp i fem ulike slike områder. I ditt andre år får du dessuten 20 sp ekstra i kunnskapsområdet som gir navn til utdanningen du har valgt. Tredje studieår vil du kunne velge mellom flere fordypningsemner, blant disse er ytterligere fordypning i profilens særlig vektlagte kunnskapsområde.

Tredje år inneholder kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 sp, fordypningsemne 30 sp og bacheloroppgave 15 sp.

Natur, helse og bevegelse legger vekt på at helse, bevegelse og samspill med naturen inngår i helhetlige sammenhenger. Friluftsliv, utforsking av ulike naturmiljø og mangfoldig bruk av kroppen står sentralt, sammen med verdier som mangfold, likeverd og inkludering.

Fullført utdanning kvalifiserer for opptak til mastergrad i undervisningsvitenskap. Høgskolen planlegger oppstart av en egen mastergrad bygd på barnehagelærerutdanning fra høsten 2016.

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studiet. Utdanningen inneholder 100 dager med praksis fordelt på tre år.

Utveksling

Du kan ta fordypningen i tredje studieår ved institusjoner vi har samarbeidsavtaler med i utlandet. Det er også mulig å ta første del av andre års praksis ved institusjoner i utlandet.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
telefon: 55 58 75 04
e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

programansvarlig Margareth Eilifsen
telefon: 55 58 57 20
e-post: Margareth.Eilifsen@hib.no

Finn flere studietilbud