Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bachelor i ingeniørfag

Byggingeniøren setter spor etter seg, i form av broer og oljeplattformer, bygninger og byer.

En byggingeniør arbeider med fysisk og teknisk planlegging, samt prosjektering av nye bygg og anlegg. Videre er forvaltning, drift og vedlikehold av eldre bygg og anlegg en viktig arbeidsoppgave.

Hvor får du jobb?

Byggingeniører arbeider med planlegging og prosjektering hos rådgivende ingeniører, i entreprenørfirmaer, private eiendomsfirmaer og -forvaltere og i kommunene. Eksempler på offentlige virksomheter som etterspør denne kompetansen, kan være Statens vegvesen og NSB.

Mange byggingeniører blir prosjekt- eller byggeledere etter hvert. Dette krever selvsagt teknisk kunnskap, men også sosial kompetanse og menneskekunnskap.

Alle studieretningene er høyst relevante for jobber i privat næringsliv. Velger du å spesialisere deg innen miljø, plan- og infrastruktur, vil du i tillegg være svært etterspurt innenfor offentlig virksomhet og kommunaltekniske oppgaver. Du kan få jobb ved rådgivende ingeniørkontorer, firmaer som arbeider med prosjekt- og byggeledelse og entreprenørfirmaer.

Studieretningen Konstruksjonsteknikk utdanner ingeniører til blant annet rådgivende ingeniørkontorer, firmaer som arbeider med prosjekt- og byggledelse og entreprenørfirmaer.

Studieretningen Prosjekt- og byggeledelse utdanner bygningsingeniører innenfor fagfelt som er etterspurt av offentlig og privat virksomhet.

Utdanningen

Utdanningen består i hovedsak av tekniske fag, realfag og noe samfunnsfag. I tillegg til de obligatoriske fagene kan du velge mellom ulike valgfag.

Fra 4. semester kan du velge å spesialisere deg innen en av tre studieretninger:

- Konstruksjonsteknikk

- Miljø, plan og infrastruktur

- Prosjekt- og byggeledelse. I studieretningen Prosjekt- og byggeledelse velger du mellom to profiler: Profil Konstruksjonsteknikk eller profil Miljø, plan og infrastruktur.

Den avsluttende bacheloroppgaven blir som regel utført i grupper på tre til fire personer. Oppgaven er en konkret arbeidsoppgave og skrives ofte i samarbeid med bedrifter.

Praksis

Studenter som velger studieretningen prosjekt- og byggeledelse får 6 uker obligatorisk praksis i starten av 5. semester.

Utveksling

Utdanningen har utveksling til de nordiske landene, Canada, Østerrike, Spania, Australia, USA og Belgia. Noen studenter velger å skrive bacheloroppgaven i utlandet i 6. semester.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller bestått forkurs eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger)

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1. Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003), må ta R1+R2 og fysikk1 i tillegg.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator for konstruksjonsteknikk: Ørjan Fyllingen
Telefon: 55 58 72 26
E-post: Orjan.Fyllingen@hib.no

Studiekoordinator for miljø, plan og infrastruktur: Carolyn Ahmer

Telefon: 55 58 71 15

E-post: Carolyn.Ahmer@hib.no

Instituttleder og studiekoordinator for prosjekt- og byggeledelse: Arve Leiknes
Arve Leiknes
Telefon: 55 58 76 53
E-post: Arve.Leiknes@hib.no

Finn flere studietilbud