Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bachelor i ingeniørfag

Som dataingeniør kan du jobbe hvor som helst i verden og innen hvilken som helst bransje. Data- og informasjonsteknologi er i høyeste grad til stede overalt i dagens samfunn. Datasystemer brukes innen de fleste områder i samfunnet, som helse og omsorg, nyheter og media, handel og energiforsyning.

I dataingeniørstudiet lærer du blant annet å programmere apper og utvikle store IT-systemer tilsvarende f.eks. itslearning og Facebook. Du lærer om databaser og webbaserte systemer. Studiet gir deg kunnskap som er nyttig i forbindelse med spillutvikling. Du lærer også hvordan datamaskiner fungerer, og hvordan ulike enheter kan knyttes sammen i nettverk.

Hvor får du jobb?

Det finnes IT-relaterte jobber og arbeidsoppgaver innen nær sagt alle bransjer, samt alle grener av det offentlige. Du kan få jobb i programvarehus eller konsulentfirmaer som utvikler IT-systemer for næringslivet eller offentlig forvaltning. Du kan også få jobb innen IT-drift i en større virksomhet, eller du kan få selvstendig ansvar knyttet til IT i en mindre virksomhet.

Du kan jobbe med å utvikle programvare for datamaskiner eller apper for nettbrett og mobiltelefoner. Du kan for eksempel velge å jobbe med utvikling av innovative IT-løsninger for helsesektoren eller olje- og gass-sektoren. Du kan også velge å jobbe med drift av IT-systemer i en stor eller liten bedrift.

IT-utdanning fra HiB vil også kunne gi deg et godt utgangspunkt for oppstart av egen gründerbedrift basert på utvikling og salg av IT-systemer og/eller tjenester.

Å arbeide med IT er svært varierende og omfatter arbeidsoppgaver som programmering, testing, utforming av brukergrensesnitt. I de siste årene har webbaserte systemer og mobile løsninger for smarttelefoner, nettbrett og lignende blitt svært aktuelt i de fleste bransjer, og mange vil arbeide med å utvikle slike systemer. Innkjøp, installering, brukerveiledning og drift av datautstyr og programvare er også typiske arbeidsoppgaver.

Ansatte med IT-faglig bakgrunn arbeider som oftest i team hvor tett samarbeid er nødvendig for å utvikle et godt produkt eller en god løsning. Med litt erfaring vil du også kunne være aktuell for prosjektlederstillinger hvor fag fra studiet innen økonomi, administrasjon og ledelse også vil være en viktig ballast.

Utdanningen

Denne bachelorutdanningen er et ingeniørstudium, som følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørstudier. I tillegg til de tekniske fagene, er det et vesentlig innslag av realfag og samfunnsfag.

Dataingeniørutdanningen har de samme samfunns- og IT-fagene som bachelorutdanningen i informasjonsteknologi, og den IT-faglige kompetansen i de to studiene er følgelig den samme.

Du får god og praktisk kunnskap i utvikling, tilpasning og integrering av moderne programvare. Utdanningen kompletteres gjennom realfag som matematikk og statistikk, samt samfunnsfag slik som prosjektarbeid, økonomi, ledelse og entreprenørskap.

I siste del av studiet kan du velge å spesialisere deg innen:

  • Programutvikling
  • Drift av datasystemer
  • Web- og mobilteknologi

Etter fullført bachelorstudium kan du søke plass på vårt mastergradstudium innen programutvikling, eller på andre mastergrader innen datafag/informatikk.

Hvordan lærer du?

Dette er en teknisk utdanning som stiller krav til god arbeidsinnsats. For å gjennomføre på normert tid, må du regne med å bruke 35-40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Arbeidsformene som blir vektlagt er forelesninger, praktiske øvelser på datalaboratorier, praktiske prosjektoppgaver og selvstudium, samt gruppearbeid.

Det er viktig å være oppmerksom på at IT-fag og programutvikling krever interesse og sans for matematisk, logisk og systematisk tankegang. Følgelig er det en stor fordel, men ingen absolutt betingelse, at du som student har interesse og evner innen disse fagene, uavhengig av hvilken fagkombinasjon du valgte på videregående skole.

I siste del av studiet skal du sammen med en eller to medstudenter gjennomføre en større prosjektoppgave (bacheloroppgaven) hvor dere utvikler et lite datasystem. Prosjektene gis ofte som oppdrag fra næringslivet, og det kan også utføres utenlands.

Praksis

I siste år av utdanningen kan du velge å ha praksisperiode i en lokal bedrift i 1/3 av semesteret. Du vil da delta aktivt i bedriftens daglige arbeidsoppgaver, og dette vil gi deg verdifull og relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet.

Utveksling

Vi har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa, Australia, New Zealand, USA og Canada. Utveksling med Canada, Tyskland og Spania er særlig vektlagt. Utenlandsopphold foretas normalt i siste halvdel av studiet, og kan ha varighet fra tre måneder til to semestre.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1. Søkere med nyere teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) må ta R1/R2 og Fysikk 1 i tillegg.
Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskravene.
Bestått teknisk fagskole fra tidligere strukturer oppfyller kvalifikasjonskravene. Søkere med bestått teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret

Telefon: 55 58 75 04

E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Lars-Petter Helland

Telefon: 55 58 77 35

E-post: Lars-Petter.Helland@hib.no

Instituttleder Kristin Fanebust Hetland
Telefon: 55 58 76 32
E-post: Kristin.Hetland@hib.no

Finn flere studietilbud