Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Felles masterprogram i programutvikling

Dette studieprogrammet er en fellesgrad som tilbys av Institutt for data- og realfag ved Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen i felleskap. Programmet har to spesialiseringer: programvareutvikling og programutviklingsteori. Høgskolen i Bergen tilbyr spesialisering i programvareutvikling.

Etter endt utdanning vil du ha opparbeidet deg spisskompetanse innenfor avansert datateknologi. Du vil da være godt rustet til å arbeide med utvikling og integrering av komplekse datasystemer og programvare innenfor både tekniske og administrative bruksområder. Du kan også velge å gå videre til et PhD-studium og en forskerkarriere.

Masterprogrammet egner seg særlig godt for deg som har dataingeniørutdanning eller en bachelorgrad innen et fagområde som informatikk eller informasjonsteknologi.

Hva er du kvalifisert for?

Med mastergrad i programutvikling vil du være attraktiv for stillinger innen IT-selskap og konsulentfirmaer som driver med utvikling og vedlikehold av programvare. Med litt arbeidserfaring vil du kunne gå inn som prosjektleder for større utviklingsprosjekter innen IKT.

Du kan arbeide i IT-avdelinger i større virksomheter, eller du kan arbeide med forskning og utvikling innen IKT. Du kan også velge å gå videre mot et PhD-studium og en forskerkarriere.

Utdanningen

Gjennom masterutdanningen lærer du bruk av moderne system- og programutviklingsmetoder, samt ny programutviklingsteknologi med tilhørende utviklingsverktøy. Høgskolen i Bergen (HiB) og Universitetet i Bergen (UiB) er felles ansvarlig for veiledning av masteroppgavene og for undervisning i emnene som inngår i programmet.

Av 120 studiepoeng er 60 studiepoeng teori, og 60 studiepoeng en skriftlig oppgave. Teoridelen er satt sammen av seks emner, hvert på ti studiepoeng. Tre av emnene er obligatoriske: INF234 Algoritmer (UiB), MOD250 Avansert programvareteknologi (HiB) og MOD251 Moderne systemutviklingsmetoder (HiB). Du velger selv de tre siste emnene blant emner på høyere nivå som blir undervist ved HiB eller UiB.

Ved HiB er det for tiden mulig å velge oppgaver tilknyttet forskningsgrupper for datagrafikk, modellbasert programutvikling, grid computing og agentteknologier og kunstig intelligens. Med utgangspunkt i disse gruppene gis det undervisning i valgemnene Agentteknologi, Modellbasert utvikling og Grid-teknologier, i tillegg til at veiledere også kan legge opp spesialpensum mer eller mindre direkte relatert til masteroppgaven.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 2
    Omfang: 2 år 120 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april (for studiestart i august) og 1. november (for studiestart i januar).

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk/data. Opptakspoengene beregnes på grunnlag av fagene DAT100, DAT102 og DAT105 samt de 30 beste studiepoengene datafag utenom dette. For matematikk brukes de 20 beste studiepoengene matematikk, eventuelt i kombinasjon med statistikk. Søkere må ha minst C i snitt på disse fagene, men opptaksgrensen kan ligge høyere. Universitetet i Bergen er ansvarlig for opptak til studiet.

Kontaktinformasjon

Masterprogrammet tilbys i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Høgskolen i Bergen:

Pål Ellingsen
Telefon: 55 58 76 02
E-post: Pal.Ellingsen@hib.no

Finn flere studietilbud