Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Automatiseringsteknikk

Bachelor i ingeniørfag

Nesten alt elektronisk utstyr inneholder mikrokontrollere, alt fra biler til vaskemaskiner og leker.

En automatiseringsingeniør kan konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer. Dette er systemer som henter data fra sensorer, og som overvåker, styrer og regulerer prosesser etter bestemte regler og mål. En ingeniør med utdanning innen automatisering er godt rustet til å identifisere driftsproblemer og finne løsninger.

Hvor får du jobb?

En automatiseringsingeniør vil ofte samarbeide med fagfolk fra mange ulike fagfelt i større prosjekter, men må også ha evnen til å arbeide selvstendig.

De viktigste arbeidsområdene for en automatiseringsingeniør er olje-/prosessindustri, elektromekanisk og elektronisk industri. Mange arbeider også med daglig drift i virksomheter med automatisert materialbehandling og/eller driftsanlegg.

Utdanningen

Utdanningen innen automatisering gir en god innføring i grunnleggende ingeniørfag, som generelle datafag, elektrofag, instrumentering og programmering av mikroprosessorer og PLS´er. Studiet gir deg kunnskaper innenfor fagfeltet automatisering, med særlig vekt på instrumentering av større systemer, teoretisk og praktisk reguleringsteknikk, PLS-programmering, industrielle datasystemer og industriell kommunikasjon.

Hvordan lærer du?

Arbeidsformene som blir vektlagt er forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid, der det kan inngå både gruppearbeid og selvstudium. Laboratorieoppgavene i elektrofagene kan være målinger på enkeltkomponenter, praktisk drift av utstyr eller simulering på datamaskin. Det er tilrettelagt for bruk av egne, bærbare datamaskiner i de fleste fagene.

Den avsluttende bacheloroppgaven blir vanligvis utført i grupper på 2-4 personer. Prosjektet omfatter en konkret ingeniørmessig arbeidsoppgave, og samarbeidet med industrien er godt. Mange av studentene tar den avsluttende bacheloroppgaven i en bedrift i regionen.

Utveksling

Utdanningen samarbeider med utdanningsinstitusjoner i Canada, Storbritannia, Sveits, Spania, USA og New Zealand. Hvis du ønsker det, kan det legges til rette for at du kan ta bacheloroppgaven i utlandet.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Alternativt bestått forkurs eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger)

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1. Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003), må ta R1+R2 og fysikk1 i tillegg.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Emil Cimpan
Telefon: 55 58 79 64
E-post: Emil.Cimpan@hib.no

Instituttleder Per Thorvaldsen
Telefon: 55 58 76 87
E-post: Per.Eilif.Thorvaldsen@hib.no

Finn flere studietilbud