Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Elektronikk

Bachelor i ingeniørfag

Hver eneste dag omgir vi oss med elektroniske innretninger som vi tar som en selvfølge. Vi finner avansert elektronikk i alt fra biler til leketøy.

En elektronikkingeniør har kunnskaper om hvordan elektronikken i slike enheter er bygget opp. Etter endt utdanning kan du konstruere elektroniske systemer, lage kretskort, designe lydforsterkere og programmere mikrokontrollere og FPGA-er.

Hvor får du jobb?

De viktigste arbeidsområdene er i virksomheter som utvikler, selger og/eller vedlikeholder elektroniske målesystemer, overvåkingssystemer eller kommunikasjonssystemer.

Oljevirksomhet, fiskeri- og havbruksnæring og ulike former for maritim og oseanografisk overvåkning er aktuelle brukere av kompetansen og produktene til elektronikkingeniøren.

Utdanningen

Elektronikkstudiet gir en solid innføring i grunnleggende ingeniørfag, med særlig vekt på analog og digital elektronikk. Elektronisk overvåking av miljø og teknisk utstyr er et satsingsområde for denne ingeniørutdanningen.

Sentralt i utdanningen står datamaskiner/mikroprosessorer som henter måledata fra sensorer, behandler signalene og sender informasjon videre ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Noen fag er praktiske og konkrete, med stor vekt på kretskonstruksjon. Andre fag er mer teoretiske og systemorienterte. Her ligger hovedvekten på å forstå større systemer innen måleteknikk, tele- og datanett.

Hvordan lærer du?

Det er lagt til rette for bruk av egne, bærbare datamaskiner i de fleste fagene.

Arbeidsformer som blir vektlagt er forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid, der det kan inngå både gruppearbeid og selvstudium. Laboratorieoppgavene kan være målinger på enkeltkomponenter, praktisk drift av utstyr eller simulering på datamaskin.

Den avsluttende bacheloroppgaven blir vanligvis utført i grupper på 2-4 personer. Prosjektet omfatter en konkret ingeniørmessig arbeidsoppgave, ofte i samarbeid med næringslivet.

Utveksling

Utdanningen samarbeider med institusjoner i Danmark, Storbritannia, Sveits, Spania, USA, Canada og New Zealand. Hvis du ønsker det, kan vi legge til rette for at du kan ta bacheloroppgaven i utlandet.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1. Søkere med nyere teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) må ta R1/R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskravene.
Bestått teknisk fagskole fra tidligere strukturer oppfyller kvalifikasjonskravene. Søkere med bestått teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Solfrid Sjåstad Hasund
Telefon: 55 58 76 08
E-post: Solfrid.Sjaastad.Hasund@hib.no

Instituttleder Per Thorvaldsen
E-post: Per.Eilif.Thorvaldsen@hib.no
Telefon: 55 58 76 87

Finn flere studietilbud