Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Master i areal og eiendom

Det er i dag stor etterspørsel etter kompetanse på mastergradsnivå innen areal og eiendom. Etterspørselen kommer både fra offentlige og private aktører. Blant de private aktørene er det særlig konsulentbransjen og entreprenører som etterspør kompetanse innen arealutvikling og arealerverv, samt fordypning innen eiendom eller arealforvaltning. Det offentlige, ved for eksempel Domstoladministrasjonen (DA), har stor etterspørsel etter jordskiftedommere og jordskiftedommerfullmektige, mens Statens vegvesen, Jernbaneverket og andre offentlige utbyggere har stor etterspørsel grunnerververe. Når det gjelder arealplanleggere er det stor etterspørsel hos kommunene.

Hvor får du jobb?

De fleste finner jobb i private konsulentfirmaer (utbyggere, eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere, arealplanleggere), som saksbehandlere og ledere i offentlig sektor, dommere og ingeniører i jordskifteretten, grunnerververe og arealplanleggere i Statens Vegvesen, samt Statens Kartverk.

Utdanningen

Studiet er i første semester bygd opp rundt fagområdet arealutvikling. Andre semester er bygd opp rundt fagområdet arealerverv. Videre vil studentene i tredje og fjerde semester se på areal og eiendom i et mer samlet perspektiv og i tilknytning til to alternative fordypninger. Studentene vil i fjerde semester skrive en mastergradsoppgave hvor de analyserer faglige problemstillinger innenfor fordypningen.

Mastergradsstudiet er 2-årig, og hvert studieår er inndelt i to semester. I hvert semester tar en normalt 30 studiepoeng ved ordinær studieprogresjon.

Hvordan lærer du?

Utdanningen har et sterkt innslag av informasjonsteknologi og datastøttet læring.

Utveksling

Høgskolen i Bergen inngått Erasmus+ avtaler med henholdsvis Aalborg Universitet i Danmark, University of Santiago de Compostela i Spania og University of Ljubljana for perioden 2014-2021. Avtalene omfatter begge fordypningene i mastergraden arealforvaltning og eiendom og gjelder blant annet fagområdene spatial planning, regional planning, land use planning, land management og land readjustment. Dette samsvarer med den faglige profilen til mastergraden.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 2
    Omfang: 2 år 120 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: Opptaket er avsluttet, neste opptak 2017.

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) med

  • fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskapelige, eller juridiske fag. Fordypningen må ha faglig relevans for mastergraden, som for eksempel bachelor i landmåling og eiendomsdesign, byggingeniør, bachelor i geografi, bachelor i arkitektur og bachelor i rettsvitenskap

eller

  • integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor areal- eller eiendomsfag.

Det er videre et krav om at 10 studiepoeng geomatikk inngår i opptaksgrunnlaget.

Karakterkrav: samlet karakter fra opptaksgrunnlaget skal være C eller bedre.

Studenter med bachelorgrad i byggingeniørfag, geografi, arkitektur vil bli tatt opp til studiet under forutsetning av videre fordypning i arealforvaltning.

Studenter med bachelorgrad/mastergrad i rettsvitenskap vil bli tatt opp i studiet under forutsetning av videre fordypning i eiendom.

Rangeringsregler er fastsatt av høgskolestyret i Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-12-1341
Mer om opptaket finner duher

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv:
Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Institutt for byggfag

Studiekoordinator Leiv Bjarte Mjøs

E-post: Telefon: 55 58 76 33

Leiv.Bjarte.Mjos@hib.no

Finn flere studietilbud