Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Elkraftteknikk

Bachelor i ingeniørfag

En hverdag uten elektrisitet kan vi vel knapt forestille oss. Elektrisk strøm er en av bærebjelkene for det moderne samfunnet.

En utdanning i elkraftteknikk er en utdanning innenfor fagområder der Norge har en dominerende posisjon internasjonalt: vannkraft og utvinning av olje og gass.

Hvor får du jobb?

De viktigste arbeidsområdene er elektroteknisk eller elektronisk industri, prosessindustri, elektrisitetsforsyning og installasjonsgjøremål på land og offshore. Elkraftingeniørens arbeidsoppgaver er også innenfor landbasert industri, energiforsyningen og konsulentbransjen. Elkraftingeniøren vil i tillegg ha en sentral rolle i framtidens fornybare samfunn.

Elkraftingeniøren prosjekterer elektriske og elektroniske systemer, er konsulent og elektroentreprenør, og fører tilsyn med elektriske anlegg. Elkraftingeniøren er godkjent som ansvarlig for prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn.

Utdanningen

Systemer og utstyr for skip og offshorevirksomhet er et satsningsområde for utdanningen.

Elkraftstudiet gir deg kompetanse innen prosjektering, dimensjonering, bygging, og drift og vedlikehold av elektriske systemer. Du kan også jobbe med komponenter innen industri og el-produksjon, bygg- og transportsektoren, skip, og olje- og gassproduksjon. Fagtilbudet dekker også systemer for styring og overvåking av elektrotekniske systemer generelt.

Studieretningsfagene, valgfagene og bacheloroppgaven gir deg anledning til å fordype deg i temaer som modellering og simuleringsteknikk, planlegging og prosjektering, energiøkonomisering, fornybare energikilder, elektroteknisk og elektronisk utstyr og systemer.

Hvordan lærer du?

Arbeidsformer som blir vektlagt er forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid, der det kan inngå både gruppearbeid og selvstudium. Laboratorieoppgavene kan være målinger på enkeltkomponenter, praktisk drift av utstyr eller simulering på datamaskin.

Det er lagt til rette for bruk av egne, bærbare datamaskiner i de fleste fagene. Den avsluttende bacheloroppgaven blir vanligvis utført i grupper på 2-4 personer. Prosjektet omfatter en konkret ingeniørmessig arbeidsoppgave, ofte i samarbeid med næringslivet.

Utveksling

Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner i Danmark, Storbritannia, Sveits, Spania, USA, Canada og New Zealand. Det kan legges spesielt til rette for å ta bacheloroppgaven i utlandet.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1
Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskravene.
Bestått teknisk fagskole fra tidligere strukturer oppfyller kvalifikasjonskravene. Søkere med bestått teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Lasse Sivertsen
Telefon: 55 58 75 92
E-post: Lasse.Sivertsen@hib.no

Instituttleder Per Thorvaldsen
E-post: Per.Eilif.Thorvaldsen@hib.no
Telefon: 55 58 76 87

Finn flere studietilbud