Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Energiteknologi

Bachelor i ingeniørfag

Hvordan møter vi energibehovet på en bærekraftig måte? Utfordringene innen energi og klima har skapt et behov for ingeniører som har et bredt og helhetlig syn på disse problemstillingene.

En energiingeniør arbeider med produksjon, distribusjon og bruk av energi i et globalt eller lokalt perspektiv. En ingeniør innen energiteknologi har fokus på tekniske løsninger, økonomi, samfunnsbehov og miljøhensyn.

Hvor får du jobb?

Energiingeniøren er en ny type ingeniør, som i økende grad blir å finne i industrien og annet næringsliv, hos større byggeiere, i offentlig forvalting og hos rådgivende ingeniører.

Energiingeniøren kan jobbe som produktutvikler i industrien, med salg og megling av energiavtaler, være saksbehandler i offentlige etater, drifte store bygningskomplekser eller være rådgivende ingeniør.

Utdanningen

Utdanningen gir deg kunnskaper om energiproduksjon, energidistribusjon og energibruk. I studiet blir det lagt stor vekt på samspillet mellom energi, miljø, økonomi og samfunn.

Tradisjonelle energikilder, som vannkraft og fossil energi, inngår i fagkretsen. Det samme gjør nye, fornybare energikilder, som bioenergi, vindkraft og solenergi. Du vil også lære om varmepumper og miljøvennlig utnytting av naturgass, blant annet bruk av hydrogen som framtidig energikilde. Effektiv og fleksibel bruk av energi i bygninger og industri er et annet sentralt tema.

Denne ingeniørutdanningen er et tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for maskin- og marinfag, Institutt for elektrofag og Institutt for byggfag.

Hvordan lærer du?

IT-verktøy og IT-baserte informasjonssystemer benyttes i stor utstrekning i studiet. Arbeids- og undervisningsformene varierer noe fra fag til fag. Det er forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorier, og i tillegg selvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav til tilstedeværelse.

Noen fag har skriftlig eksamen, mens andre fag kan ha mappevurdering eller muntlig eksamen.

Utveksling

Utdanningen legger til rette for at du kan ta et semester ved et universitet eller en høgskole i utlandet, dersom du ønsker det. Du kan blant annet reise på utveksling til institusjoner i Norden, Spania, Canada og USA.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1
Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskravene.
Bestått teknisk fagskole fra tidligere strukturer oppfyller kvalifikasjonskravene. Søkere med bestått teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Norbert Lümmen

Telefon: 55 58 76 41

E-post: Norbert.Lummen@hib.no

Instituttleder Nils-Ottar Antonsen
Telefon: 55 58 75 75
E-post: Nils-Ottar.Antonsen@hib.no

Finn flere studietilbud