Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet

Dårlige helsevaner er ofte knyttet til lav utdanning og lav inntekt. I folkehelsearbeidet kan du påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel, og som forebygger sykdom. Som folkehelsearbeider kan du bidra til å utjevne de sosiale ulikhetene i helse gjennom blant annet å fremme sunne matvaner og fysisk aktivitet.

Bachelorstudiet i folkehelsearbeid er en tverrfaglig utdanning. Både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innen helsefremmende kosthold blir vektlagt. Studentene får gjennom fysisk aktivitet kjennskap til en rekke aktivitetsformer knyttet til folkehelsearbeidet, og i tillegg inngår organisasjons- og samfunnsfaglige perspektiver på folkehelsearbeidet. Bachelorstudiet har hovedfokus på tiltak rettet mot grupper eller ulike arenaer som arbeidsplasser eller skoler.

Hvor får du jobb?

Med denne bachelorgraden blir du kvalifisert til å drive helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid for barn, ungdom, voksne og eldre på ulike arenaer, fortrinnsvis på lavterskelnivå. Du kan også jobbe i private og offentlige organisasjoner, kommuner, fylke, stat eller starte din egen virksomhet innen folkehelse.

Studiet oppfyller kravene til opptak i mastergradsstudiet i Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø ved Høgskolen i Bergen. (Krav om 60 studiepoeng i kosthold og/eller fysisk aktivitet som er oppnådd ved HiB og i utvekslingssemesteret.) Hvis du ønsker å søke opptak til et mastergradsstudium ved en annen institusjon, må du undersøke hvilke opptakskrav som gjelder der. (NB! For å kunne ta praktisk pedagogisk utdannelse etter bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet, er det krav om 2 års relevant yrkespraksis.)

Utdanningen

Utdanningen er organisert med ulike emner over tre studieår.

1. studieår:

 • Introduksjon til folkehelsearbeid, 15 studiepoeng (høst)
 • Fysisk aktivitet og helse, 15 studiepoeng (høst og vår)
 • Ernæring og helse, 15 studiepoeng (høst og vår)
 • Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode, 15 studiepoeng (vår)

2. studieår:

 • Kosthold, kultur og forbruk, 15 studiepoeng (høst)
 • Trening og helse, 15 studiepoeng (høst)
 • Studieopphold på internasjonal undervisningsinstitusjon, 30 studiepoeng (vår)

3. studieår

 • Fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid, 15 studiepoeng (høst)
 • Kosthold og helsefremmende arbeid, 15 studiepoeng (høst)
 • Folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv, 15 studiepoeng (vår)
 • Bacheloroppgave, 15 studiepoeng (vår)

Hvordan lærer du?

Undervisningen er knyttet til sentralt teoretisk lærestoff med utprøving i praktiske aktiviteter. Det blir lagt vekt på studentaktiv læring.

Forflyttet undervisning, ekskursjoner og praksis inngår i studiet.

Praksis

Studiet inneholder to praksisperioder av to uker. I andre studieår er praksisen knyttet til emnet Trening og helse, og i tredje studieår er praksisen knyttet til emnet Folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv.

Utveksling

Studentene har ett obligatorisk opphold ved en utdanningsinstitusjon i utlandet i 4. semester. Det er muligheter for utveksling til flere land i Europa (f. eks. Danmark, Malta), USA, Australia eller New Zealand.

Hvor kan jeg reise?

 
 • 3
  Omfang: 3 år 180 studiepoeng
 • Heltid
 • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet, kontakt:

Anita Røyneberg Alvheim
Telefon: 55 58 56 86
E-post: anita.royneberg.alvheim@hib.no

Finn flere studietilbud