Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag

Dette kurset er for deg som har yrkesutdanning og praksis, men mangler generell studiekompetanse. Forkurset gir godt grunnlag for høyere teknisk utdanning i Norge og er en god plattform for framtidige yrker. Hvis du har generell studiekompetanse og bare mangler matematikk og fysikk, kan du søke opptak til vårt realfagkurs.

Hva er du kvalifisert for?

Forkurset er et ettårig studieløp som gir opptaksgrunnlag for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Etter bestått fullt forkurs får du et forkursvitnemål som gir rett til å konkurrere i forkurskvote ved opptak til treårige ingeniørstudier i Norge. På treårige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets. Du har full fagkrets hvis du har fullt forkurs, uten fritak i fag. Har du vitnemål fra forkurs med fritak i ett eller to fag, vil du ikke konkurrere i forkurskvoten. Forkurset må være godkjent.

Forkurset kvalifiserer ikke for opptak til bioingeniørutdanning.

Utdanningen

Fagene i kurset er Matematikk (FOR017), Fysikk (FOR016), Kommunikasjon og norsk (FOR015) og Teknologi og samfunn (FOR018). Alle fag følger "Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagkurs" utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014. Fagene i forkurset er på videregående skoles nivå, men gir ikke offentlig eksamen.

Oppstart

August

Hvordan lærer du?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som krever aktiv deltakelse. Undervisningen er lokalisert til Bergen tekniske fagskole og foregår normalt på dagtid med timeplanfestet tid for undervisning og veiledning på inntil 33 timer i uken.

Forkurset krever 80 prosent frammøte. Man kan også søke om å kombinere studier med 2-4 Nordsjøturnus (to uker ute, fire uker fri). Slik søknad sendes til Bergen tekniske fagskole innen studiestart, og behandles etter studiestart. Andre typer turnus lar seg ikke kombinere med studiene.

 
  • Omfang: år 0 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige utdanningsprogram, eller fag-/svennebrev.
  • Eller Realkompetanse
Opptakskrav og rangeringsregler

Kontaktinformasjon

For spørsmål om du er kvalifisert for opptak til forkurs, søknader, osv.:

Opptakskontoret

Telefon: 55 58 75 04

E-post: opptak@hib.no

For andre spørsmål om studiet:

Ass. rektor ved Bergen tekniske fagskole Helga Kallevik

Telefon: 57 30 70 06

E-post: helga.kristine.kallevik@hfk.no

Finn flere studietilbud