Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Grunnskolelærer 1. - 7. trinn

Lærere er skolenes viktigste ressurs. Vi tilbyr en lærerutdanning med faglig bredde, fokus på barns utvikling og læring, innføring i fagdidaktikk og praktisk opplæring i undervisningsmetoder.

Vårt studium vil gi deg den kunnskap du trenger for å bli en engasjert lærer som vil drive med forskningsbasert undervisning. Du vil samtidig være godt forberedt for samarbeid med andre aktører i skolen, og ha den kunnskapen du trenger for å være en god rollemodell og omsorgsperson for elevene.

Hvor får du jobb?

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge i barneskolen. For å undervise i norsk, matematikk og engelsk, må du ha 30 sp i disse fagene.

Du finner også lærere i mange andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Utdanningen

Utdanningen for 1.-7. trinn vektlegger faglig bredde, grunnleggende ferdigheter, begynneropplæring og praktisk kompetanse.

Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp, matematikk 30 sp og norsk 30 sp er obligatoriske fag i dette studiet. Du tar norsk første året og matematikk andre året. Pedagogikk og elevkunnskap går gjennom de tre første årene. Du har også et valgfag som går over to år. Dette velger du når du søker om studieplass gjennom Samordna opptak.

Les mer om valgmuligheter og oppbygging av studiet her.

Fjerde året kan du ta som siste året i lærerutdanningen eller som første året av en mastergrad, dersom du oppfyller fagkravet til mastergraden.

Praksis

Studiet har minimum hundre dagers praksis, fordelt over alle fire årene. Den første praksisperioden begynner allerede i løpet av det første semesteret, slik at du tidlig kan finne ut om yrket passer for deg.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i høstsemesteret 4. studieår. Vi har mange samarbeidspartnere både i og utenfor Europa, og hvor du kan reise varierer etter hvilket fag du velger som fordypning i det 7. semesteret.Mer informasjon om utveksling for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn.
 
  • 4
    Omfang: 4 år 240 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk og 4.0 i matematikk. På musikklinjen kommer også tilleggskrav i musikk.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Programansvarlig Bodil Kjesbo Risøy
Telefon: 55 58 58 48
E-post: bkr@hib.no

Finn flere studietilbud