Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Grunnskolelærer 5. - 10. trinn

Lærere er skolenes viktigste ressurs. Vi tilbyr en lærerutdanning med faglig bredde, fokus på barns utvikling og læring, innføring i fagdidaktikk og praktisk opplæring i undervisningsmetoder.

Vårt studium vil gi deg den kunnskap du trenger for å bli en engasjert lærer som vil drive med forskningsbasert undervisning. Du vil samtidig være godt forberedt for samarbeid med andre aktører i skolen, og ha den kunnskapen du trenger for å være en god rollemodell og omsorgsperson for elevene.

Hvor får du jobb?

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på disse trinnene. På 5.-7. trinn kan du undervise i alle fag, men i fagene norsk, matematikk og engelsk må du ha minst 30 sp.

I ungdomsskolen (8.-10. trinn) må du ha minst 60 sp for å undervise i norsk, matematikk og engelsk. I andre obligatoriske undervisningsfag må du ha minst 30 sp.

Du finner også lærere i flere andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Utdanningen

I denne utdanningen er det ingen obligatoriske fag, bortsett fra pedagogikk og elevkunnskap som går over tre år. Studiet gir en sterkere faglig fordypning i de fagene du velger, og du må ha minst 60 sp i begge valgfagene.

Du velger ett valgfag 1 når du søker opptak, mens du må velge valgfag 2 i løpet av sommeren. Det er viktig at du velger selv, hvis ikke vil høgskolen plassere deg på et fag. Når du er tatt opp, kan du ikke velge nytt fag før 4. studieår. Du vil få mer informasjon om prosessen i tilbudsbrevet.

Les mer om hvordan du velger valgfag.


Det fjerde året kan du ta som siste året i lærerutdanningen eller som første året av en mastergrad, gitt at du oppfyller fagkravet til mastergraden.

Les mer om valgmuligheter og oppbygging av studiet her.

Praksis

Studiene har minimum hundre dagers praksis, fordelt over alle fire årene. Den første praksisperioden begynner allerede i løpet av det første semesteret, slik at du tidlig kan finne ut om yrket passer for deg. 

Utveksling

Du kan reise på utveksling i høstsemesteret 4. studieår. Vi har mange samarbeidspartnere både i og utenfor Europa, og hvor du kan reise varierer etter hvilket fag du velger som fordypning i det 7. semesteret.Mer informasjon om utveksling for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.
 
  • 4
    Omfang: 4 år 240 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk og 4.0 i matematikk.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Programansvarlig Jan Helge Kallestad
Telefon: 55 58 59 43
E-post: jhk@hib.no

Finn flere studietilbud