Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn med musikk

Grunnskolelærer 1. - 7. trinn

Lærere er skolenes viktigste ressurs. Vi tilbyr en lærerutdanning med faglig bredde, fokus på barns utvikling og læring, innføring i fagdidaktikk og praktisk opplæring i undervisningsmetoder.

Vårt studium vil gi deg den kunnskap du trenger for å bli en engasjert lærer som vil drive med forskningsbasert undervisning. Du vil samtidig være godt forberedt for samarbeid med andre aktører i skolen, og ha den kunnskapen du trenger for å være en god rollemodell og omsorgsperson for elevene.

Hvor får du jobb?

Grunnskolelærerutdanning med musikk for 1.-7. trinn kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på disse trinnene. For å undervise i norsk, matematikk og engelsk, må du ha 30 sp i disse fagene.

Med spesialisering i musikk kan du også få jobb i musikkskoler, på folkehøgskoler og innenfor det frivillige musikkliv.

Utdanningen

Denne utdanningen gir deg allsidig kompetanse inne pedagogikk og didaktikk, og som utøver i et skapende miljø. Musikk, norsk, matematikk, og pedagogikk og elevkunnskap er obligatoriske fag.

Musikkfaget er sentralt i utdanningen, med 60 studiepoeng fordelt over de tre første årene. Du får innføring i flere musikkdisipliner, og dette gir deg et godt grunnlag for faglig modning og fordypning.

I denne utdanningen skal du ikke velge noen flere fag før i ditt 4. studieår. Dette året kan du ta som siste året i lærerutdanningen eller som første året av en mastergrad i musikkpedagogikk.

Se mer om valgmuligheter og oppbygging av studiet her.

Praksis

Studiet har minimum hundre dagers praksis, fordelt over alle fire årene. Den første praksisperioden begynner allerede i løpet av det første semesteret, slik at du tidlig kan finne ut om yrket passer for deg.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i høstsemesteret 4. studieår. Vi har mange samarbeidspartnere både i og utenfor Europa, og hvor du kan reise varierer etter hvilket fag du velger som fordypning i det 7. semesteret.Mer informasjon om utveksling for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn.
 
  • 4
    Omfang: 4 år 240 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk og 4.0 i matematikk. I tillegg må du dokumentere spesifikke musikkfaglige krav i et tilleggsskjema, som du mottar etter du har søkt.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Programansvarlig Bodil Kjesbo Risøy
Telefon: 55 58 58 48
E-post: bkr@hib.no

Finn flere studietilbud