Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med musikk

Grunnskolelærer 5. - 10. trinn

Denne utdanningen gir deg en grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn med fordypning i musikk.

Lærere er skolenes viktigste ressurs. Vi tilbyr en lærerutdanning med faglig bredde, fokus på barns utvikling og læring, innføring i fagdidaktikk og praktisk opplæring i undervisningsmetoder.

Vårt studium vil gi deg den kunnskap du trenger for å bli en engasjert lærer som vil drive med forskningsbasert undervisning. Du vil samtidig være godt forberedt for samarbeid med andre aktører i skolen, og ha den kunnskapen du trenger for å være en god rollemodell og omsorgsperson for elevene.

Hvor får du jobb?

Grunnskolelærerutdanning med musikk for 5.-10. trinn kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på disse trinnene. På 5.-7. trinn kan du undervise i alle fag, men i norsk, matematikk og engelsk må du ha minst 30 sp.

I ungdomsskolen (8.-10. trinn) kan du undervise i musikk og de fagene du har valgt som fordypningsfag.

Du finner også lærere i flere andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Med spesialisering i musikk kan du også få jobb i musikkskoler, på folkehøgskoler og innenfor det frivillige musikkliv.

Utdanningen

I denne utdanningen er musikk og pedagogikk og elevkunnskap de eneste obligatoriske fagene. Du får en sterk faglig fordypning i de fagene du velger, og du lærer hvordan du skal bruke denne kunnskapen for å fremme elevenes læring.

Samtidig som du søker opptak til studiet, søker du også et valgfag på 60 sp, som går over to år. Du kan søke på: norsk, naturfag, religion livssyn og etikk (RLE), engelsk eller kunst og håndverk.

Les mer om hvordan du velger valgfag.

Fjerde året skal du også velge valgfag, enten ett fag på 60 studiepoeng, eller to fag på 30 studiepoeng. Dette søker du på først i tredje året av utdanningen. Fjerde året kan også være første året i mastergrad i musikkpedagogikk.

Les mer om valgmuligheter og oppbygging av studiet her.

Praksis

Studiet har minimum hundre dagers praksis fordelt over alle fire årene. Den første praksisperioden begynner allerede i løpet av det første semesteret, slik at du tidlig kan finne ut om yrket passer for deg.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i høstsemesteret 4. studieår. Vi har mange samarbeidspartnere både i og utenfor Europa, og hvor du kan reise varierer etter hvilket fag du velger som fordypning i det 7. semesteret.Mer informasjon om utveksling for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.
 
  • 4
    Omfang: 4 år 240 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk og 4.0 i matematikk. I tillegg må du dokumentere spesifikke musikkfaglige krav i et tilleggsskjema, som du mottar etter du har søkt.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Programansvarlig Jan Helge Kallestad
Telefon: 55 58 59 43
E-post: jhk@hib.no

Finn flere studietilbud