Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ergoterapi

Bachelor i ergoterapi

Ergoterapi handler om å hjelpe mennesker til å mestre hverdagslige aktiviteter ut fra egne forutsetninger. Ergoterapeuter bidrar til at personer med ulike aktivitetsutfordringer i hverdagslivet, selv kan definere og finne strategier til å løse sine egne problem.

 Ergoterapeuter arbeider med mennesker i alle aldre. Ergoterapeuters utgangspunkt ligger i menneskets behov for å være i aktivitet. Dette er fagets grunnlag for ulike tiltak som behandling, opptrening, tilpasning av omgivelser eller bruk av tekniske hjelpemidler.

Tiltak kan iverksettes i tilknytning til hjem, arbeid, skole og fritid, både for enkeltpersoner og grupper. Ergoterapeuter arbeider med helsefremming, forebygging og rehabilitering. Ergoterapeuter er nøkkelpersonell innen hverdagsrehabilitering.

Studiet inneholder både teori og praksis. Det er praksisstudier 7-11 uker hvert studieår.

En bachelorgrad i ergoterapi kvalifiserer til videre studier eller mastergradsutdanning.

Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Se informasjon om medisinsk testing

Hvor får du jobb?

En bachelor i ergoterapi gir deg rett til å søke om autorisasjon som ergoterapeut. Som ergoterapeut kan du arbeide med brukere av helse- og sosialtjenesten, for eksempel i hjemmetjenesten, bedriftstjenester, ved rehabiliteringsinstitusjoner, sykehus, sykehjem, innen psykisk helsevern eller som miljøterapeut. Ergoterapeuter arbeider også med helse, miljø og sikkerhet (HMS), som rådgivere i kommuner eller bedrifter, med samfunnsplanlegging eller med utvikling og tilpassing av velferdsteknologi. Ergoterapeuter (Occupational Therapists) arbeider over hele verden.

Utdanningen

Utdanningen er temabasert, utgangspunktet er ergoterapi der naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige emner trekkes inn der det er relevant. Studiet inneholder både teori og praksis. Det er praksis hvert studieår.

Hvordan lærer du?

Du deltar i problembasert læring (PBL) i utdanningen. Undervisningsformene veksler mellom basisgruppearbeid, seminarer, forelesninger og ferdighetstreninger.

Praksis

Første studieår: 8 uker + 3 dager.
Andre og tredje studieår: 12 uker.

Det må påregnes reising i flere av praksisperiodene, ettersom høgskolen har praksisplasser i Sogn og Fjordane, Hordaland og Vest-Agder.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
telefon: 55 58 75 04
e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om faget:

Utdanningsleder Susanne Grødem Johnson
telefon: 55 58 71 14
e-post: sgjo@hib.no

eller

Studieveileder Sidsel Kaland
telefon: 55 58 56 87
e-post: ska@hib.no

Finn flere studietilbud