Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bachelor i Fysioterapi

Bachelor i fysioterapi

Fysioterapeuter møter mennesker i alle aldre, med ulike grader av funksjonsnedsettelser. Endringer i befolkningssammensetning, samfunnsutvikling og reformer i helsevesenet stiller nye krav, og gir fysioterapeuter stadig nye utfordringer.

 Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse i et helseperspektiv. Et overordnet mål er å legge til rette for tiltak som stimulerer og lar mennesker utnytte sine ressurser. Fysioterapi er rettet mot individ, grupper og miljø, og kan være av helsefremmende og sykdomsforebyggende, behandlende eller habiliterende/rehabiliterende art.

Målet med fysioterapi er å utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde den enkeltes funksjonsevne og å skape bedre forhold for helse og livsutfoldelse. Fysioterapi er et praktisk yrke med krav til akademisk kompetanse. Fysioterapeuter samarbeider ofte med ansatte i andre instanser og med ulike yrkesgrupper.

Bachelor i fysioterapi kvalifiserer for opptak til videre studier og til mastergradsstudier, blant annet tilbyr høgskolen mastergrad i klinisk fysioterapi. I de fleste tilfeller må turnustjeneste gjennomføres før man kan søke opptak til mastergradene.

Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Se informasjon om medisinsk testing

Hvor får du jobb?

Sammen med 1 års godkjent turnustjeneste gir bachelor i fysioterapi deg rett til å søke om autorisasjon som fysioterapeut. Som fysioterapeut kan du arbeide i kommunal helsetjeneste, på sykehus og institusjoner, i bedriftshelsetjeneste eller i private fysikalske institutter, eller i organisasjoner som f.eks. idrettslag.

 Fysioterapeuter kan også arbeide i forvaltningen, for eksempel hos fylkeslege, helsetilsyn eller i et departement.

Utdanningen

Studiet inneholder teori og praksis. For å bli godkjent som fysioterapeut må du arbeide ett år som turnuskandidat etter godkjent bachelorstudium, og deretter søke autorisasjon hos Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Turnusåret er lønnet.

Hvordan lærer du?

Arbeids- og undervisningsformer i studiet er forelesinger, ferdighetstrening, praksisstudier, gruppearbeid, prosjektarbeid og selvstudier, organisert individuelt, i gruppe, muntlig eller skriftlig.

Praksis

Første studieår: 1 + 3 uker observasjonspraksis
Andre studieår: 11 uker i kommunehelsetjeneste / fysikalsk institutt og 1 uke innen helsefremmende / forebyggende virksomhet
Tredje studieår: 10 uker i spesialisthelsetjenesten

I alle tre årene vil det også være pasientdager. Du kan bli tildelt praksisplass utenfor Bergen.

Utveksling

Vi har avtaler med institusjoner over hele verden: Europa, USA, Australia og Afrika. Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Du kan velge mellom å ta ett av praksisoppholdene i utlandet eller å ta et helt semester med teoretiske fag eller en kombinasjon av de to.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
telefon: 55 58 75 04
e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om faget:

Utdanningsleder Unni Vågstøl
telefon: 55 58 56 66
e-post: unni.vagstol@hib.no

eller

Studieveileder Sidsel Kaland
telefon: 55 58 56 87
e-post: sidsel.kaland@hib.no

Finn flere studietilbud