Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bachelor i sykepleie

Sykepleiestudiet gir en allsidig utdanning, med muligheter for å jobbe med mennesker over hele verden. Behovet for kvalifiserte sykepleiere øker da helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i tiden fremover.

Som sykepleier jobber du med pleie av mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Hjørnesteinene i en sykepleiers kompetanse er forebygging, pleie, omsorg, behandling og rehabilitering. Det å bli rammet av sykdom kan medføre stor psykisk og emosjonell belastning både for pasient og pårørende. Gjennom studiet tilegner du deg kunnskaper og erfaring til å møte mennesker i slike situasjoner.

Gjennom studiet oppnår du kompetanse i praktisk medisinsk arbeid, sykdomslære, stell og omsorg for pasienter, kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning.

Utdanningen er bygget opp gjennom varierte undervisningsformer, forelesninger, gruppeundervisning, praktiske øvelser i vår toppmoderne øvelsespost, praksis og fagdager. Siden en del av undervisningen foregår i mindre grupper er det lett å bli kjent med medstudenter og være en del av et godt studentmiljø.

Utdanningen kvalifiserer til flere ulike videreutdanninger og mastergrader både ved Høgskolen i Bergen og andre utdanningsinstitusjoner.

Høgskolen i Bergen har en ny og topp moderne øvelsespost.

Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Se informasjon om medisinsk testing

Hvor får du jobb?

Bachelor i sykepleie gir deg rett til å søke om autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier kan du arbeide i alle deler av helsetjenesten: sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, offshore, ambulansetjeneste og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Utdanningen

Utdanningen består av teoretiske studier og kliniske studier (praksis) i ulike deler av kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Hvordan lærer du?

Som student har du ansvar for egen læring, og skal ta del i medstudentenes læreprosess gjennom studentsamarbeid, diskusjoner, prosjektarbeid, veiledning og undervisning av hverandre.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i andre og tredje studieår. Vi samarbeider med sykepleierutdanninger og helseinstitusjoner i Norden, Europa, Australia, Canada, Tanzania og Cuba. Vi har også utenlandske studenter på utvekslingsopphold i vår utdanning.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studieveileder Randi Dale Kloven
Telefon: 55 58 79 47
E-post: randi.dale.kloven@hib.no

Instituttleder Sissel Tollefsen
Telefon: 55 58 55 22
E-post: sissel.tollefsen@hib.no

Finn flere studietilbud