Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Informasjonsteknologi

Bachelor i informasjonsteknologi

Data- og informasjonsteknologi er med på å danne kjernen i mobiltelefonen, minibanken, kortleseren i butikken og moderne biler, bare for å nevne noe. Datasystemer brukes innen de fleste områder i samfunnet, som for eksempel helse og omsorg, nyheter og media, handel og energiforsyning.

I informasjonsteknologistudiet lærer du hvordan datamaskiner fungerer, og hvordan ulike enheter kan knyttes sammen i nettverk. Du lærer blant annet om databaser og web-baserte systemer, og å programmere apper og utvikle store IT-systemer tilsvarende f.eks. itslearning og Facebook. Studiet gir deg også kunnskap som er nyttig i forbindelse med spillutvikling.

Hvor får du jobb?

Det finnes IT-relaterte jobber og arbeidsoppgaver innen nær sagt alle bransjer. Du kan få jobb i programvarehus eller konsulentfirmaer som utvikler IT-systemer for næringslivet eller offentlig forvaltning. Du kan også få jobb innen IT-drift i en større virksomhet, eller du kan få selvstendig ansvar knyttet til IT i en mindre virksomhet.

Med utdanning i informasjonsteknologi vil du stå sterkt rustet for en interessant jobb innen et arbeidsmarked som etterspør stadig mer IT-kompetanse. Du kan jobbe med å utvikle programvare for datamaskiner eller apper for nettbrett og mobiltelefoner. Du kan for eksempel velge å jobbe med utvikling av innovative IT-løsninger for helsesektoren eller olje- og gass-sektoren. Du kan også jobbe med drift av IT-systemer i en stor eller liten bedrift, eller starte opp din egen gründerbedrift basert på utvikling og salg av IT-systemer og/eller tjenester.

Å arbeide med IT er svært varierende og omfatter arbeidsoppgaver som programmering, testing, utforming av brukergrensesnitt. Mange arbeider med utvikling av web-baserte systemer og mobile løsninger for smarttelefoner, nettbrett og lignende. Innkjøp, installering, brukerveiledning og drift av datautstyr og programvare er også typiske arbeidsoppgaver.

Ansatte med IT-faglig bakgrunn arbeider som oftest i team hvor tett samarbeid er nødvendig for å utvikle et godt produkt eller en god løsning. Med litt erfaring vil du også være aktuell for prosjektlederstillinger hvor fag fra studiet innen økonomi, administrasjon og ledelse også vil være en viktig ballast.

Utdanningen

Denne bachelorutdanningen vil gi deg en grunnleggende og bred utdanning innen IT-faget, men er ikke et ingeniørstudium. Du vil få god og praktisk kunnskap i utvikling, tilpasning og integrering av moderne programvare.

I tillegg til de tekniske fagene, har studiet et vesentlig innslag av matematikk og samfunnsfag. Studiet inneholder ikke fysikk og kjemi, og matematikken er mer målrettet mot IT-fag enn på dataingeniørstudiet. Det er også rom for noe mer spesialisering innen IT-fag enn på dataingeniørstudiet.

Informasjonsteknologi har de samme samfunns- og IT-fagene som dataingeniørutdanningen, slik at den IT-faglige kompetansen ved avsluttet studium vil være tilnærmet lik for de to studiene.

I siste del av studiet kan du velge å spesialisere deg innen:

  • Programutvikling
  • Drift av datasystemer
  • Web- og mobilteknologi

Etter fullført bachelorstudium kan du søke plass på vårt mastergradstudium innen programutvikling, eller på andre mastergradsstudier innen datafag/informatikk.

Hvordan lærer du?

Dette er en teknisk utdanning som stiller krav til god arbeidsinnsats. For å gjennomføre på normert tid, må du regne med å bruke 35-40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Arbeidsformene som blir vektlagt er forelesninger, praktiske øvelser på datalaboratorier, praktiske prosjektoppgaver og selvstudium, samt gruppearbeid.

Det er viktig å være oppmerksom på at IT-fag og programutvikling krever interesse og sans for matematisk, logisk og systematisk tankegang. Følgelig er det en stor fordel, men ingen absolutt betingelse, at du som student har interesse og evner innen disse fagene, uavhengig av hvilken fagkombinasjon du valgte på videregående skole.

I siste del av studiet skal du sammen med en eller to medstudenter gjennomføre en større prosjektoppgave (bacheloroppgaven) hvor dere utvikler et lite datasystem. Prosjektene gis ofte som oppdrag fra næringslivet, og det kan også utføres utenlands.

Praksis

I siste år av utdanningen kan du velge å ha praksisperiode i en lokal bedrift i 1/3 av semesteret. Du vil da delta aktivt i bedriftens daglige arbeidsoppgaver, og dette vil gi deg verdifull og relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet.

Utveksling

Vi har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa, Australia, New Zealand, USA og Canada. Utveksling med Canada, Tyskland og Spania er særlig vektlagt. Utenlandsopphold foretas normalt i siste halvdel av studiet, og kan ha varighet fra tre måneder til to semestre.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret

Telefon: 55 58 75 04

E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Adrian Rutle

Telefon: 55 58 77 91

E-post: Adrian.Rutle@hib.no

Instituttleder Kristin Fanebust Hetland

Telefon: 55 58 76 32

E-post: Kristin.Hetland@hib.no

Finn flere studietilbud