Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Jordmorutdanning

Jordmorens fagområde er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel, barseltid og kvinnehelse. Studiet skal utdanne jordmødre som kan møte utfordringer i jordmortjenesten med en reflektert og kunnskapsbasert tilnærming. Samarbeid i og utenfor egen yrkesgruppe står sentralt.

Jordmorutdanningen har som mål å utdanne selvstendige jordmødre som kan initiere og medvirke i forsknings- og utviklingsarbeid, samt har ferdigheter og kompetanse til å kommunisere i det internasjonale fagfellesskap.

Jordmorutdanningen vil også medvirke til å fremme kvinners, familiers og nyfødte barns helse ved å utdanne jordmødre med høy klinisk kompetanse som utfordrer og utvikler kunnskap og forståelse om kvinners reproduktive helse.

Studiet forbereder deg til selvstendige oppgaver i veiledning, undervisning og helserådgiving. Utdanningen gir deg kompetanse om kvinnehelse og rett til å foreskrive prevensjonsmidler.

Praksis utgjør 50 prosent av studiet og foregår på ulike avdelinger som føde-, barselavdeling, poliklinikker, nyfødtavdeling, i kommunehelsetjenesten og på mindre sykehus/fødestue. Praksisplassene for jordmorstudenter er fordelt i helseregionene Helse Vest og Helse Sør: Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand og Førde. Som student vil du få tilbud om et av disse stedene som hovedpraksisplass gjennom hele studiet. Praksis fordeles også på mindre sykehus i en periode.

Høgskolen har søkt om at studiet godkjennes som mastergrad i jordmorfag. Vi tar forbehold om at søknaden godkjennes. Studiet går som videreutdanning dersom mastergodkjenning ikke blir gitt.

Hvor får du jobb?

Som autorisert jordmor kan du utføre jordmoroppgaver både nasjonalt og internasjonalt på ulike nivå i helsetjenesten innenfor kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og privat virksomhet.

Hva er du kvalifisert for?

Som jordmor blir du kvalifisert for å ta ansvar for de fysiologiske sidene ved svangerskapet, fødsel og barseltid og det friske nyfødte barnet.

I tillegg får du kompetanse om kvinnehelse og rett til å foreskrive prevensjonsmidler. Du blir kvalifisert til å videreutvikle faget, og til å bidra til utviklingsprosesser i praksis.

Utdanningen

I studietiden vil du ha 40 uker teori undervisning og 40 uker kliniske studier (praksis). Fullført utdanning gir rett til autorisasjon som jordmor etter søknad til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Hvordan lærer du?

På studiet møter du varierte læringsformer, som gruppearbeid, seminarer, skriving av fagnotat, ferdighetstrening, selvstudier forelesinger, samt klinikkundervisning i praksisstudiene.

Utveksling

Utdanningen er med i internasjonale nettverk som muliggjør utveksling til utenlandske institusjoner. Utvekslingen skjer i andre studieår, og varer fra fire til åtte uker.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 2
    Omfang: 2 år 120 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 1. mars

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Norsk autorisasjon som sykepleier og 1 års sykepleiefaglig praksis 

Mer om opptaket

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
telefon: 55 58 75 04
e-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Bodil Molander Dale
telefon: 55 58 78 90
e-post: bodil.molander.dale@hib.no

Finn flere studietilbud