Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bachelor i ingeniørfag

Landet vårt er rikt på naturressurser. Hvordan kan vi utnytte ressursene uten å skade naturen? Som kjemiingeniør kan du være med å finne gode løsninger for en bærekraftig utvikling.

Vi omgir oss med kjemi. Kjemi er læren om stoffer, deres egenskaper, sammensetning og reaksjoner. Fagfeltet kjemi er derfor viktig for en rekke områder. Du kan være med på å løse fremtidens utfordringer innen miljø, klima og energiforsyning. Du kan bidra til utvikling og bruk av ny teknologi i olje- og gassnæringen eller i annen industri. Du kan bli involvert i utvikling av materialer/produkter eller nye stoffer i medisiner. Du kan komme i kontakt med nanoteknologi.

Ved kjemiingeniørutdanningen vil du lære om oppbygning, virkemåte og drift av industrielle prosessanlegg og av moderne laboratorieinstrumentering. Du vil også få kunnskaper om miljøanalyser, renseteknologi og anvendelse av datateknologi.

Hvor får du jobb?

Kjemiingeniørutdanningen er en bred og allsidig utdanning som er etterspurt i næringslivet. Du blir kvalifisert til spennende samt varierte jobber innenfor både privat og offentlig sektor, i et bredt spekter av virksomheter. Visste du at svært mye av verdiskapningen i norsk industri ligger på Vestlandet?

Våre tidligere studenter jobber i ingeniør- og oljeselskaper samt kjemikalie- og laboratorieselskaper. Flere er ansatt i prosessindustrien, men også i næringsmiddelindustrien. Mange arbeider i stat eller kommune som for eksempel i Vann- og avløpsetaten. I tillegg er havbruksnæringen voksende.

Arbeidsoppgavene til en kjemiingeniør kan bestå av planlegging av laboratoriearbeid eller prosjektering av prosess-/produksjonsanlegg ved bruk av dataprogrammer. Du vil ha ansvar for installasjon, oppstart, kontroll samt drift/vedlikehold av prosessanlegg og analyseinstrumenter. Du kan arbeide ute i felt med for eksempel miljøovervåking. Du kan arbeide i produksjonen eller utføre kjemiske analyser i analyselaboratorier. Du kan jobbe med HMS (helse, miljø og sikkerhet) eller med forskning og utvikling.

Utdanningen

Kjemiingeniørutdanningen er tilpasset behovet til næringslivet i regionen, og er utviklet i samarbeid med relevante aktører i privat og offentlig sektor. Studiet gir deg gode teoretiske og praktiske kunnskaper, og gjør deg godt rustet til fremtidige arbeidsoppgaver.De to første årene er utdanningen bred og felles for alle kjemiingeniørstudentene. I tillegg til flere grunnleggende og tekniske kjemifag er det et vesentlig innslag av realfag (matematikk, statistikk/kjemometri og fysikk) og samfunnsfag (prosjektarbeid, økonomi, ledelse og entrepenørskap).

Det siste året velger du mellom to fordypninger:

  • Prosessteknologi
  • Miljøteknologi

Her inngår studieretningsfag som er knyttet opp mot den valgte fordypningen.

Studieretningen i prosessteknologi har fokus på industrielle prosessanlegg og deres virkemåte, for eksempel de som brukes i raffinerier til utvikling av ferdige produkter (bensin, flydrivstoff) fra olje og gass. Du lærer om stoffoverføringsprosesser samt varmetransport og varmeoverføringsprosesser. I tillegg får du en innføring i hvordan prosesser og instrumentering overvåkes og styres via datakommunikasjon.

Studieretningen i miljøteknologi har fokus på grønn kjemi som handler om hvordan du reduserer eller helst hindrer forurensning. Videre lærer du om vannkvalitet og vannbehandling/rensing av drikkevann og avløpsvann fra industri, fiskeoppdrett og kommunalt avløp. Du får kunnskaper om prøvetaking, prøvebehandling og kvalitetssikring av analyseresultater. Du får ferdigheter i å arbeide nøyaktig.

I siste vårsemester skal du gjennomføre en bacheloroppgave (hovedprosjektoppgave) i samarbeid med to eller tre studenter. Bacheloroppgaven kan utføres internt ved HiB eller eksternt, også i utlandet.

Kjemiingeniørutdanningen danner grunnlag for at du kan søke på ulike matergradsstudium ved andre utdanningsinstitusjoner eller på en master i innovasjon og entrepenørskap ved HiB

Hvordan lærer du?

Allerede fra første semester vil du få kontakt med industri- og næringsvirksomhet gjennom prosjektarbeid, ekskursjoner og gjesteforelesninger. Det blir også lagt stor vekt på laboratorieøvelser og beregninger ved bruk av dataprogrammer der du får prøve ut problemstillinger fra teoriundervisningen. Evnen til å samarbeide er viktig og de praktiske øvelsene samt rapportskriving utføres ofte i grupper.

Utveksling

Det er lagt til rette for at du kan ta 4. semesteret av utdanningen ved Cape Peninsula University of Technology i Cape Town (Sør Afrika). Det er også lagt til rette for at studieopphold i Belgia, Canada, Danmark, Ungarn og USA kan foretas i 5. og 6. semester. Dersom du ønsker et utenlandsopphold, ta kontakt med instituttet i god tid for å få avklart hvilke fag du bør ta.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1.
Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskravene.
Bestått teknisk fagskole fra tidligere strukturer oppfyller kvalifikasjonskravene. Søkere med bestått teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret

Telefon: 55 58 75 04

E-post: opptak@hib.no

For andre spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Kristin Kvamme

Telefon: 55 58 75 69

E-post: Kristin.Kvamme@hib.no

Instituttleder Geir Martin Førland

Telefon: 55 58 76 23

E-post: Geir.Martin.Forland@hib.no

Finn flere studietilbud