Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag

Kroppsøving- og idrettsfagets kjerne er studiet av menneskets kroppslige utvikling og bevegelseslæring forankret i en praktisk og erfaringsbasert kunnskaps- og ferdighetstradisjon.

Hvor får du jobb?

Studiet gir kompetanse som faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole, og kvalifiserer for arbeid som trener og leder innen den frivillige idretten, og som veileder innen treningssenterbransjen. Det åpner også for arbeid i offentlig sektor og i turistnæringen.

Utdanningen

Studentene skal utvikle kunnskap om hele mennesket og hvordan vi lærer i bevegelse. I løpet av studiet vil man utvikle egen idrettslig mestring, og lære om hvordan man legger til rette for læring og utvikling innen kroppsøving og idrettsfaget. Studentene blir også kvalifisert for å legge til rette for fysisk aktivitet for ulike målgrupper i et folkehelseperspektiv. Utdanningen henter kunnskap fra naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora, og fra idrettsvitenskap og forskning om kroppsøving og ulike idrettsaktiviteter. Temaer i studiet er anatomi, fysiologi, treningslære, bevegelseslære, idrettspsykologi, pedagogikk og fagdidaktikk.

Studentene får anledning til å fordype seg i en rekke idretter og aktiviteter, lek, friluftsliv og dans. Undervisningen vil foregå både på Campus Kronstad og som florflyttet undervisning. Eksempler på forflyttet undervisning: Fem dagers skikurs og friluftsliv ved kyst (1. år), tre dagers vinterfriluftsliv og syv dagers trenings-/idrettsaktivitetsleir på Lanzarote (2. år) og tre dagers padlekurs (3. år).

Praksis

Det er 14 ukers praksis fordelt på de tre årene i skole, spesialpedagogisk virksomhet og i det frivillige idrettsliv.

Utveksling

Du kan reise til en av våre samarbeidsinstitusjoner i Europa, USA (San Diego), New Zealand eller Australia i høstsemesteret i tredje studieår.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Tilleggskrav

Minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk og 3.0 i matematikk.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Høgskolelektor Tone Nybakken
Telefon: 55 58 59 69
E-post: Tone.Nybakken@hib.no

Finn flere studietilbud