Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Landmåling og eiendomsdesign

Bachelor i landmåling og eiendomsdesign

Har du noen gang lurt på hvordan en tunnel kan møtes på midten selv om man graver fra hver side? Ellers hvordan en plattform i Nordsjøen får sin nøyaktige posisjon langt ute på havet?

Landmålerens oppgaver omfatter blant annet oppmåling av grenser, utforming av eiendommer, forvaltning av eiendomsinformasjon og avklaring av rettighetsspørsmål. Landmåling omfatter også utsetting og innmåling av store konstruksjoner som broer, veier og bygg.

Landmålingsteknikker har fått innpass i industrien, for eksempel ved dimensjonskontroll av oljeinstallasjoner. Geografiske informasjonssystemer og avansert måleutstyr er viktige verktøy som du vil lære å beherske under studiet.

Hvor får du jobb?

Bachelorutdanningen gir en kombinasjon av eiendomsfag og tekniske landmålingsfag som er svært etterspurt. De fleste jobbene finner du i private konsulentfirmaer, kommuner, jordskifteretten,vegvesenet og kartverket.

Utdanningen

Både tekniske og juridiske fag er sterkt representert i utdanningen. Du lærer blant annet om moderne landmålingsmetoder og -teknologi, og om anvendelse av lovverk i eiendomsfaget. Undervisningen dekker hele prosessen fra for eksempel planleggingen av et boligområde og frem til eiendommen er registrert i offentlige registre.

Du vil også lære om plassering og innmåling av bygg on- og offshore, under strenge nøyaktighetskrav. Bruk av geografiske informasjonssystemer, valg av målemetoder og utstyr, nøyaktighet og presisjon står sentralt i arbeidet til en landmåler.

Ved siden av de obligatoriske fagene kan du velge mellom flere valgfag, som for eksempel industrilandmåling og laserskanning eller boligrett og fordypning i eiendomsseksjonering.

Hvordan lærer du?

Utdanningen har et sterkt innslag av informasjonsteknologi og datastøttet læring. Studentene deltar også på feltkurs i landmåling, og besøker domstolene.

Utveksling

Det er lagt til rette for studentutveksling i siste semester. Du kan reise på utveksling til institusjoner i Spania og Australia.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 3
    Omfang: 3 år 180 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: 15. april

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, søknader, osv.:

Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om studiet:

Studiekoordinator Tonje Nordås
Telefon: 55 58 77 43
E-post: Tonje.Nordas@hvl.no

Instituttleder Arve Leiknes
Telefon: 55 58 76 53
E-post: Arve.Leiknes@hib.no

Finn flere studietilbud