Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Master i dramapedagogikk og anvendt teater

Master i dramapedagogikk og anvendt teater

Mastergradsstudiet i dramapedagogikk og anvendt teater er et kunstpedagogisk studium og bygger på tidligere utdanning og erfaring i drama og teater.

Mastergradsstudiet er forskningsbasert. Det krever at du har interesse og evne til å reflektere teoretisk, og at du kan formidle slike refleksjoner.

Hvor får du jobb?

Du kan søke undervisningsstilling i drama/ teaterfag i skole og høyere utdanning, kunstpedagogisk konsulentstilling i offentlig eller privat sektor, stilling som drama/teaterpedagog i teaterinstitusjoner og kulturskoler, samt i andre virksomheter som trenger kompetanse innen dramapedagogikk og anvendt teater.

Kandidater som ikke har praktisk-pedagogisk utdanning i sin bakgrunn fra lavere grad, må ta slik utdanning i tillegg til mastergraden for å få undervisningskompetanse.

Mastergraden kvalifiserer til videre forskning innenfor fagfeltet. Høgskolen i Bergen tilbyr fra januar 2016 doktorgradsstudium: Studier i danning og didaktiske praksiser, hvor fagfeltet drama/teater er en fordypningsmulighet.

Utdanningen

Studiet gir deg anledning til å utforske særtrekkene i fagområdet fra teori til framføring. Studiet forutsetter en stor grad av selvstendig arbeid. I mastergraden inngår dramapedagogikk og teaterteori, kunstnerisk formidling/anvendt teaterprosjekt, vitenskapsteori og akademisk skriving, fagspesifikk vitenskapsteori med prosjektbeskrivelse, og masteroppgave. Man kan velge mellom to varianter masteroppgave: En avhandling som monografi eller en avhandling med dramapedagogisk- eller anvendt teaterproduksjon som praktisk komponent.

Hvordan lærer du?

Undervisningen veksler mellom forelesning, seminar, individuell og kollektiv veiledning, forestilling/workshop, samt selvstudium. itslearning er høgskolens studiestøttesystem, og du må bruke dette aktivt.

Undervisning i form av fagkonferanse/ekskursjon inngår blant de aktuelle arbeidsformene. Kostnader ved denne undervisningen må dekkes av studenten selv.

Det forventes at du deltar aktivt med seminar- og prosjektfremlegg i studiet. Dette betinger aktiv studiedeltaking bundet til opphold ved studiestedet.

Praksis

Studiet inneholder praksis.

Utveksling

Dramaseksjonen har flere utenlandske samarbeidspartnere, både i og utenfor Europa. Du kan reise på utveksling i ett semester til en av våre samarbeidspartnere, vanligvis i vårsemesteret i 1. studieår.

Hvor kan jeg reise?

 
  • 2
    Omfang: 2 år 120 studiepoeng
  • Heltid
  • Søknadsfrist: Neste opptak blir først våren 2017.

Mer informasjon i studieplanen

Opptakskrav

Enten de tre første årene av lærer-/ barnehagelærerutdanning eller tilsvarende med minst 60 sp i drama, eller faglærerutdanning i musikk, dans og drama med minst 60 sp i drama, eller bachelorutdanning med minst 80 sp i drama.

Karakterkrav: Minst C i snitt i fordypningsfaget.

Mer om opptaket

Kontaktinformasjon

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:
Opptakskontoret
Telefon: 55 58 75 04
E-post: opptak@hib.no

For spørsmål om faget, kontakt:
Professor Tor-Helge Allern
Telefon: 55 58 57 25
E-post: thal@hib.no

Finn flere studietilbud